easy website builder
Hilma af Klint, De tio största nr 7
Hilma af Klint, De tio största nr 7.

De Höga Mästarnas projekt

Vi har alltid deltagit i Jordens utveckling men hittills har det skett helt fördolt för de flesta människor. Idag är vi dock beredda att börja visa oss mer öppet, ge en mer direkt ledning och undervisning. Vi kan inte låta utvecklingen fortsätta som förut utan nu måste vi ge våra barn en mer direkt hjälp på deras väg mot fullkomnande. Ananda. (Texten från de Höga Mästarna)
Det projekt som presenteras på den här webbplatsen leds av de Höga Mästarna. Dessa har under omätliga tider lett Jordens utveckling från den andliga dimensionen. Jag som skriver detta heter Åsa Kleveland och jag är en medarbetare i de Höga Mästarnas projekt som har i uppdrag att genomleva de Höga Mästarnas undervisning och förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor.

De Höga Mästarnas projekt har, precis som visas i Hilma af Klints målning från 1907 ovan, bestått av tre faser. I den första fasen förbereddes projektets fullbordan genom undervisning från den andliga dimensionen till fem kvinnor i Stockholm och genom att Hilma af Klint skapade målningar som skulle användas i hennes nästa liv när projektet skulle fullbordas. I fas II skapades vetenskapliga och andra förutsättningar för att projektet skulle kunna fullbordas. I den tredje fasen, som startade 1999, har projektet fullbordats.   

Syftet med de Höga Mästarnas projekt är att hjälpa mänskligheten framåt genom att skapa ett kunskapsgenombrott inom det andliga området. Den nya kunskapen finns inom två områden:

Evolutionen och dess fullbordan
Det ena huvudområdet handlar om universums och vår egen andliga evolution och om evolutionens fullbordan. Alltså om vilka vi människor egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på vägMålgruppen för budskapet om den andliga evolutionen är de sanna sökarna som är färdiga för nästa steg i utvecklingen och som behöver en förebild och en vägledning.

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen
Det andra huvudområdet handlar om att föra fram sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen, alltså vilka som egentligen skapade de monoteistiska religionernas urkunder och varför de gjorde detMålgruppen för sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen är hela världen, eftersom detta budskap har kraft att avväpna de människor som för fram propaganda om heliga krig och martyrskap från Tanak, Bibeln och Koranen med argumentet att dessa texter är Guds egna ord.

En sammanfattning av hela projektet finns i boken Den stora omvälvningen (pdf). I boken Kärleksgudinnans återkomst (pdf) finns en sammanfattning av mina upplevelser samt en genomgång av mitt uppdrag och de profetior om projektets fullbordan som har ställts upp av de Höga Mästarna i den andliga dimensionen.

Hilma af Klints bilder

De flesta bilder på den här webbplatsen skapades av den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Hilma tog emot bilderna på medial väg och hon fick genom sin mediala förmåga information om att de skulle användas i hennes nästa inkarnation, när hela verket skulle avtäckas.


Välkommen att fortsätta läsa om de Höga Mästarnas projekt! Välj ett ämne i menyn högst upp eller klicka på ”Nästa”.