Site Creator
Hilma af Klint, Duvan nr 2
Hilma af Klint, Duvan nr 2.

De Höga Mästarnas projekt

Vi har alltid deltagit i Jordens utveckling men hittills har det skett helt fördolt för de flesta människor. Idag är vi dock beredda att börja visa oss mer öppet, ge en mer direkt ledning och undervisning. Vi kan inte låta utvecklingen fortsätta som förut utan nu måste vi ge våra barn en mer direkt hjälp på deras väg mot fullkomnande. Ananda. (Texten från de Höga Mästarna)
Den här webbplatsen presenterar ett andligt projekt som har pågått under mycket lång tid under ledning av de Höga Mästare som leder mänsklighetens utveckling från den andliga dimensionen. Mänskligheten står inför ett nytt steg framåt i sin andliga evolution och syftet med de Höga Mästarnas projekt är att hjälpa mänskligheten framåt genom att föra fram ny andlig kunskap till oss människor. Budskapet från de Höga Mästarna har två huvudområden.

Det ena huvudområdet handlar om universums och vår egen andliga evolution och om evolutionens fullbordan. Alltså om sambandet mellan universums andliga och materiella dimensioner och om vilka vi människor egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. 

Det andra huvudområdet handlar om att föra fram sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen, alltså vilka som egentligen skapade de monoteistiska religionernas urkunder och varför de gjorde det. Syftet med denna del av projektet är att avväpna de företrädare för de monoteistiska religionerna som för fram krav på "heliga" krig och martyrskap med argumentet att det är Guds egna ord.

Den stora omvälvning som väntar är en genomgripande förändring av våra uppfattningar om den andliga världen, universum och vår egen betydelse för Alltets utveckling. Det handlar alltså inte i första hand om någon förändring i det yttre, men genom att vi ändrar våra uppfattningar och vårt sätt att tänka kommer vi också på sikt att förändra våra prioriteringar och vårt sätt att handla. En sammanfattning av projektet och dess resultat finns i boken Den stora omvälvningen (PDF).

Hilma af Klints bilder

De flesta bilder på den här webbplatsen skapades av den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Hilma tog emot bilderna på medial väg och hon fick genom sin mediala förmåga information om att texterna och bilderna skulle användas i nästa inkarnation när hela verket skulle avtäckas, Den tiden är nu inne.