mobirise.com

URSPRUNG FÖR GAMLA TESTAMENTETS MYTER

Tanak, som kallas Gamla Testamentet i den kristna Bibeln, skapades omkring år 160 fvt i Alexandra för att stödja mackabéernas kamp mot det seleukidiska riket. Ursprunget för myterna i Tanak/GT finns därför i de texter som de lärde i Alexandria utgick från när de skapade mackabéernas nya historia omkring år 160 fvt: Profetböckerna i Tanak/GT skapdes i samband med Simon Mackabeus revidering av Tanak omkring år 140 fvt.

Myt i GT: Skapelsen av himmel och jord i 1 Mos.

Ursprung: Berossos historia: Det babyloniska skapelseeposet Enuma Elish.


Myt i GT: Evas skapelse från Adams revben i 1 Mos.
Ursprung: Berossos historia: Den sumeriska myten om Enki och Ninhursaga. Gudinnan Ninhursaga skapar gudinnan Ninti (människornas moder) av guden Enkis revben. Gudinnan Ninti skapar sedan de första sju paren människor av jord. 

Myt i GT: Syndafallet och utdrivningen från paradiset.
Ursprung: Berossos historia: Den sumeriska myten om Enki och Ninhursaga. Paradiset är landet Dilmun. Guden Enki befruktade gudinnan Uttu och hon klagade i födandets smärta. Guden Isimud namngav alla växter och Enki åt av dem. Då blev Enki förbannad av gudinnan Ninhursaga och utdriven ur paradiset. 


Myt i GT: Kunskapens träd i paradiset.

Ursprung: Berossos historia: Den sumeriska myten om Inanna och Huluppa-trädet.


Myt i GT: Noa och den stora översvämningen.

Ursprung: Berossos historia: Den sumeriska myten om Zi-ud-sura som förvarnades av guden Enki om den stora floden och byggde en ark. Zi-ud-sura kallas Utnapishtim i Gilgamesheposet.


Myt i GT: De olika folkens genealogi från Noa och framåt. Patriarken Abraham som utvandrade från staden Ur.

Ursprung: Berossos historia: De olika folkens genealogi beskrevs i Berossos historia. En vis man från Sumer förde enligt Berossos historia ut kaldeisk civilisation och vetenskap från staden Ur till Egypten och andra områden i väst. 


Myt i GT: Folkets fångenskap i Egypten och flykten därifrån.

Ursprung: Manethos historia: hyksos som invaderade Egypten och drevs ut därifrån av farao.


Myt i GT: Det utvalda folket som skulle besitta det utlovade landet.

Ursprung: En historia som sattes samman i Alexandria för att stödja mackabéernas gerillakrig och därmed skapa en buffertstat mellan seleukidernas område och Egypten.  


Myt i GT: Simsons storverk.

Ursprung: Berossos historia: Gilgamesh storverk från Gilgamesheposet.

 

Myt i GT: Salomos tempelbygge och drottningen av Saba.

Ursprung: Berossos historia: Gudeas tempelbygge och drottningen av Sabum.

 

Myt i GT: Lagstiftaren och teologen Moses.

Ursprung: Den orfiske lagstiftaren och teologen Musaeus.

 

Myt i GT: De tio budorden.

Ursprung: Orficismens lagar.

 

Myt i GT: Mose lagar i 2 Mos om slavar, öga för öga, värdering av människor etc.

Ursprung: Hammurabis lag.

 

Myt i GT: Mose matlagar i 3 Mos om tillåten mat.

Ursprung: Egyptiska prästers matlagar kombinerat med babyloniska uppräkningar av oliks slags djur och fåglar.

 

Myt i GT: Mose renhetslagar i 3 Mos om rening från spetälska, flytningar, samlag under menstruation, förbud mot homosexualitet etc. 

Ursprung: Renhetslagar i Avesta. 

 

Myt i GT: Omskärelsen som bekräftelse på blodsförbundet mellan det utvalda folket och gud.

Ursprung: Tillägg till Tanak i samband med Simon Mackabeus revidering för att definiera det egna folket och avskilja dem från alla andra grupper i området.

 

Myt i GT: Påbud om giftermål mellan nära släktingar.

Ursprung: Komplettering av historien om Selofchads döttrar i Tanak i samband med Simon Mackabeus revidering för att hålla folket avskilt.

 

Myt i GT: Förbud mot avbrutet samlag (onani). 

Ursprung: Simon Mackabeus historia om Onan lades till i samband med Simon Mackabeus revidering för att motverka födelsekontroll. 

 

Myt i GT: Mose välsignelser och förbannelser som avslutas med Amen.

Ursprung: Välsignelser och förbannelser från Hammurabis lag. Välsignelser och förbannelser i den egyptiske guden Amens (Amuns) namn.

 

Myt i GT: Mose uppmaning till heligt krig mot alla andra innevånare i det utlovade landet.

Ursprung: Propaganda som skapades av de lärde i Alexandria för att stödja mackabéernas krig mot seleukiderna.

 

Myt i GT: Döda alla avfällingar, även om de är söner eller bröder.

Ursprung: Berättelsen om invigningen till förbundet på Sinais berg i 2 Mos 32:25-35 som lades till i Simon Mackabeus revidering för att skrämma folket till trohet mot mackabéerna och deras religion.

 

Myt i GT: Den svartsjuke guden som låter fädernas synder drabba barnen i tredje och fjärde led och kräver blodshämnd.

Ursprung: Tillägg till Tanak i samband med Simon Mackabeus revidering för att skrämma folket till lydnad och hetsa det till hämnd mot seleukiderna.

 

Myt i GT: Gud får bara dyrkas i templet i Jerusalem.

Ursprung: Tillägg till Tanak i samband med Simon Mackabeus revidering för att få exklusiv tillgång till offer och tionde. 


Myt i GT: Alla andra gudar och gudinnor skall utrotas och deras kultplatser skall förstöras.

Ursprung: Tillägg till Tanak i samband med Simon Mackabeus revidering. 

 

Myt i GT: Daniels profetia.

Ursprung: De lärde i Alexandria skapade Daniels profetia som handlar om Judas Mackabeus erövring av templet i Jerusalem. 

 

Myt i GT: Jeremias, Jesajas och de andra profeternas profetior om Messias som skall regera ett evigt gudsrike från Sions berg.

Ursprung: Profetböckerna skapades under Simon Mackabeus tid som överstepräst i Jerusalem. Profetian om Messias avsåg Simon Mackabeus och hans ättlingar.

 

Myt i GT: Jesajas och Hesekiels profetior om kroppens uppståndelse.

Ursprung: Simon Mackabeus propaganda för att få sina krigare att offra sina liv i mackabéernas krigsföretag.