https://mobirise.com/

URSPRUNG FÖR MUSLIMSKA MYTER

Muhammed var en orientalisk kristen som enade judekristna och orientaliska kristna i ett heligt krig mot polyteisterna i Mecka. Islam består en kombination av kristna och judekristna föreställningar. 

Benämningen muslim på de rättroende.

Ursprung: Ordet muslim betyder ”en som underkastar sig Gud”. Jesu lärjungar trodde på Allah (Bibelns Gud) och de var muslimer enligt sura 3.52. En muslim är alltså en kristen som tror på Bibeln.


Muslimsk tro på Bibeln och profeterna där.
Ursprung: Kristen och judekristen tro på Bibeln och profeterna.

Muslimsk tro på det heliga kriget och kravet att utrota otrogna hedningar.
Ursprung: Kristen och judekristen tro på kravet på heligt krig och att utrota otrogna hedningar som finns i Tanak/GT och Uppenbarelseboken.


Muslimsk myt: Döda alla avfällingar, även om de är söner eller bröder.

Ursprung: Kristen och judekristen tro på berättelsen om invigningen till förbundet på Sinais berg i 2 Mos 32:25-35.


Muslimsk myt: Fördelen med giftermål mellan nära släktingar.

Ursprung: Historien om Selofchads döttrar i Fjärde Mosebok. 


Muslimsk myt: Tro på kvinnors underlägsenhet. 

Ursprung: Kristen propaganda för kvinnoförtryck med grund i myterna i Tanak/GT om Evas skapelse från revbenet, orsaken till syndafallet och hatet mot gudinnorna samt kvinnohatet i Paulus epistlar.  


Muslimsk myt: Jesus var Messias och Maria var jungfru.

Ursprung: Kristen tro på evangeliet om Jesus och Maria i Bibeln.


Muslimsk myt: De fem pelarna i islam är tron på en enda gud och hans profeter samt krav på allmosor, bön, fasta och pilgrimsfärd.

Ursprung: Den enda guden är Bibelns gud och profeterna är profeterna i GT och NT. Allmosor, bön och fasta nämns som de viktigaste handlingarna för en rättfärdig i evangeliet. Vallfärden utfördes ursprungligen till Jerusalem av judar och senare kristna. 


Muslimsk myt: Lydnad under sharialagarna i form av matlagar, omskärelse, förbud mot homosexualitet värdering av människor etc.

Ursprung: Lydnad under Mose lagar i Tanak/GT.

 

Muslimsk myt: Uppvisande av blodiga lakan som oskuldbevis efter bröllopsnatten och stening av kvinnor.

Ursprung: Lagen om oskuldbevis och stening av kvinnor i 5 Mos 22:13-21.

 

Muslimsk myt: Förbud mot att dricka alkohol. Ingen nattvard.

Ursprung: De judekristna evjoniternas årliga högtid med osyrat bröd och vatten. De använde sig inte av den kristna nattvarden med vin.

 

Muslimsk myt: Jesus och hans mor var inte gudar.

Ursprung: Nestoriansk förnekelse av att Maria hade fött Gud. 

 

Muslimsk myt: De varken dödade eller korsfäste Jesus, det verkade bara så.

Ursprung: Föreställning inom vissa kristna grupper, t.ex. i Egypten på 300-talet.

 

Muslimsk myt: Jesu mänskliga natur var skapad på samma sätt som Adam.

Ursprung: Nestoriansk uppfattning.

 

Muslimsk myt: Säg inte tre – det finns bara en Gud (4.171).

Ursprung: De monofysitiska kyrkornas tro på att Kristus bara hade en enda (gudomlig) natur och deras motstånd mot tron på treenigheten.

 

Muslimsk myt: Profeterna i Gamla och Nya Testamentet skall vördas i lika hög grad.

Ursprung: Behov att värdera den kristna Bibelns båda testamenten lika högt för att jämka ihop kristna och judekristna.

 

Muslimsk myt: Fredag som dag för gudstjänsten.

Ursprung: Jämkning mellan judekristna som helgade lördagen och kristna som helgade söndagen.

 

Muslimsk myt: Månggifte.

Ursprung: Muhammeds många hustrur.

 

Muslimsk myt: Barnäktenskap

Ursprung: Muhammeds giftermål med en nioårig flicka.

 

Muslimsk myt: Ärkeängeln Gabriels uppenbarelse till Muhammed.

Ursprung: Ursprungligen ärkeängeln Gabriels uppenbarelse till Maria i NT.


Muslimsk myt: Bud om att stänga in kvinnor i hemmet i Koranen. 

Ursprung: Propaganda för att ta makten från Muhammeds hustrur efter hans död.