Mobirise Website Generator

URSPRUNG FÖR NYA TESTAMENTETS MYTER

Det ursprungliga evangeliet (Diatessaron) skapades omkring år 120 vt av den romerske kejsaren Hadrianus för att pacificera de judiska messianska upprorsmännen (jahad/chrestiani). De kristna myternas grund finns därför i Tanak/GT och i de messianska jahads religiösa föreställningar som kejsar Hadrianus förde vidare i evangeliet och kombinerade med mysteriefilosofi från Herakleitos, Pythagoras och mysteriet i Eleusis. Paulus och hans epistlar skapades av Irenaeus. Uppenbarelseboken är i grunden en av jahads apokalyptiska texter.

Benämningen kristna.

Ursprung: Romarnas benämning på de judiska upprorsmännen i jahad.


Det kristna evangeliet om Jesus som uppfyllde alla profetior om Messias. 
Ursprung: Det ursprungliga evangeliet, Diatessaron, skapades av kejsar Hadrianus ca 120 vt för att pacificera jahad.

Historiska fakta i evangeliet om personer, orter etc.
Ursprung: Fakta från Josephus (Tiberius Alexanders) judiska historia och historia om det judiska kriget som fördes in i evangeliet av kejsar Hadrianus.

Myt i NT: Ärkeängeln Gabriels bebådelse till Maria.
Ursprung: Jahads tro på änglar som Mikael och Gabriel från Tanak och Enoks bok.


Myt i NT: Berättelserna om bröllopet i Kana, brudtärnorna, ropet vid midnatt.

Ursprung: Information om det orfiska mysteriet i Eleusis som fördes in i evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Jesu parabler, fiskarna som räknades, den gyllene regeln etc. 

Ursprung: Myter om Pythagoras som fördes in i evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Logos

Ursprung: Philos tro på Herakleitos Logos som fördes in i evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Tron på Messias/Kristus, namnet Jesus, jungfrufödelsen.

Ursprung: Jahads tro på profetiorna om Messias i Jesajas bok som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Jesu korsfästning.

Ursprung: Jahads tro på profetian om korsfästningen i Psalm 22 i Tanak som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Den första kristna församlingen bestående av tolv män som leddes av en mästare. 

Ursprung: Jahads organisation som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.


Myt i NT: Vattendopet som utfördes av Johannes och Jesus.

Ursprung: Jahads tro på vattendop som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.

 

Myt i NT: Den första nattvarden.

Ursprung: Jahads kultmåltid med bröd och vin som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.

 

Myt i NT: Jesu predikningar som Bergspredikan, saligprisningar och verop, predikningar om det eviga Gudsriket.

Ursprung: Predikningar i jahads texter som fördes vidare till evangeliet av kejsar Hadrianus.

 

Myt i NT: Paulus och hans epistlar. 

Ursprung: Paulus skapades av Irenaeus för att den romerska kyrkan skulle ha kontroll över en egen apostel och för att ta makten över Marcions epistlar.

 

Myt i NT: Apostlagärningarna.

Ursprung: Apostlagärningarna skapades av Irenaeus för att ge Paulus och den romerska kyrkan en historisk förankring. 

 

Myt i NT: Fyra evangelier och fyra evangelister.

Ursprung: Det ursprungliga evangeliet, Diatessaron, delades upp i fyra delar av Irenaeus som också uppfann de fyra evangelisterna. 

 

Myt i NT: Propaganda för kvinnoförtryck i Paulus epistlar.

Ursprung: Myterna i Tanak/GT om Evas skapelse från revbenet, orsaken till syndafallet och hatet mot gudinnorna. Irenaeus kvinnohat och propaganda mot andra kristna grupper som lät kvinnor predika.

 

Myt i NT: Tron att Gamla Testamentet i Bibeln är Guds ord.

Ursprung: Kravet på att den judiska Tanak skulle ingå i den kristna kanon skapades av Irenaeus som såg de första kristna som anhängare till Vägen, alltså jahad/chrestiani och de judiska profeterna som en förutsättning för det kristna budskapet.

 

Myt i NT: Uppenbarelsebokens propaganda om det sista religionskriget, den stora domen, helvetet för syndarna och himmelriket för det rättfärdiga. 

Ursprung: En av jahads apokalypser som fördes vidare till NT av Irenaeus.

 

Myt i NT: Tron på det heliga kriget och kravet på att utrota alla avfällingar och otrogna hedningar.

Ursprung: Propagandan i Tanak/GT och Uppenbarelseboken om det heliga kriget och Messias som de heliga krigarnas härförare.