Mobirise
Hilma af Klint, Duvan nr 11
Hilma af Klint, Duvan nr 11.

Monoteismen avväpnas genom kunskap

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen avväpnar monoteismen

Alla de tre monoteistiska religionerna vilar på samma grund, nämligen berättelserna i Tanak/Gamla Testamentet. Myterna om skapelsen, Eva och Adam, syndafallet, Noa, Moses och hans gudagivna lagar, Jeremias och Jesajas profetior om den kommande Messias och det teokratiska världsherraväldet är grundläggande i både judendomen, kristendomen och islam. Tron på budskapet i Bibeln om Jesus som var Messias och Maria som var jungfru men ändå födde Jesus är grundläggande för både kristendomen och islam. Genom att sanningen om vilka som egentligen skapade Tanak/GT och NT blir känd raseras grunden för alla de monoteistiska religionerna och därmed också på sikt grunden för religiösa krig och religiös terror. 


Logiken som raserar grunden för judendomens, kristendomens och islams heliga krig

  1. Abraham, Moses och de andra profeterna i Moseböckerna har aldrig funnits. Den första versionen av Tanak med Daniels profetia skapades i Alexandria runt år 160 fvt för att stödja mackabéernas kamp om makten i Jerusalem.
  2. Jeremia, Jesaja och de andra profeterna i profetböckerna i Tanak/GT har aldrig funnits. Deras böcker skapades i Jerusalem av Simon Mackabeus omkring år 140 fvt. Den gudomligt utsedde kung, Messias, som profetiorna talar om syftade på Simon Mackabeus själv.
  3. Jesus har aldrig funnits. Hans evangelium skapade av den romerske kejsaren Hadrianus omkring år 120 för att pacificera de messianska krigarna i jahad/chrestiani.
  4. Paulus och de fyra evangelisterna skapades av Irenaeus på 180-talet vt.
  5. Propagandan i Uppenbarelseboken om det sista stora kriget och Messias ankomst för att upprätta ett världsherravälde och döma onda och goda skapades av jahad/chrestiani efter det första judiska kriget. Irenaeus förde in den i den kristna Bibeln som en profetia av aposteln Johannes.
  6. Enligt Koranen tror en rättrogen muslim på Toran (GT) och Evangeliet och allt som Gud har uppenbarat där för profeter som Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Moses och Jesus (se t.ex. verserna 2.136-2.138, 4.163, 5.66, 33.4, 42.13).
  7. Eftersom profeterna i GT och NT i Bibeln inte har funnits, och eftersom Muhammeds legitimitet som profet vilar på dessa profeter, innehåller varken Tanak, Bibeln eller Koranen Guds ord. Eftersom Gud aldrig har uppmanat till heliga krig genom profeter som Moses, Jesus eller Muhammed är det ett brott mot mänskligheten att lyda uppmaningarna till heliga krig och martyrskap i Tanak, Bibeln och Koranen.