html5 templates
Hilma af Klint, De tio största nr 8
Hilma af Klint, De tio största nr 8.

Vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg

Allt är ett. Allt, även du, genomsyras och utvecklas av den gudomliga skapande kraften som är kärlek.


Ditt sanna Själv är en droppe av Andens gudomliga kärlek som har fötts in i det materiella universum för att växa och fullkomnas.


Ditt jordiska jag är ett barn av det universella Självet, livet i en fysisk kropp är medlet för Självets utveckling.


Du är både ande och materia. Dina andliga och materiella aspekter måste utvecklas i balans.


Reinkarnation är en förutsättning för Självets utveckling - varje jordiskt liv innebär en ny klass i livets skola.


Karma handlar om att utveckla kärleksfulla band och att lära sig läxor som ännu inte har förståtts.


Evolutionen sker av sin egen inneboende kraft på alla nivåer. Du behöver som människa inte göra något annat än att leva ditt liv, ta emot alla möjligheter till lärande som livet ger och utveckla din förmåga till kärlek för att din utveckling skall gå framåt.


I evolutionens slutfas kommer ditt jordiska medvetande att förena sig med sitt universella Själv och söka sig tillbaka till sitt gudomliga ursprung i den andliga dimensionen.


Genom kunskapen om den andliga verkligheten fullbordas Självets utveckling och det kan återvända till sitt ursprung i form av en fullkomnad buddha.


Målet är att du skall nå evolutionens fullbordan, bli din egen mästare och finna din egen sanning - och vägen dit går bara genom ditt eget inre.