Mobirise
Hilma af Klint, De tio största nr 8
Hilma af Klint, De tio största nr 8.

Vad betyder De Höga Mästarnas projekt för dig?

Sammanfattning

Allt är ett. Universums andliga dimension växer och utvecklas i det oändliga Alltet. Vårt materiella universum växer och utvecklas i universums andliga dimension. Allt, även du, genomsyras och drivs framåt av den gudomliga skapande kraften som är kärlek.


Du är både ande och materia. Ditt sanna Själv är en del av den gudomliga anden som har fötts in i det materiella universum för att växa till ett fullkomnat universellt Själv. Denna utveckling sker genom att en del av Självet föds som en själ i en fysisk kropp. Fullkomning innebär att man når full kunskap om både sin egen och universums materiella såväl som andliga natur.


Reinkarnation är en förutsättning för Självets evolution. Utvecklingen från en omedveten droppe av det gudomliga till ett fullständigt universellt Själv kräver många fysiska liv. Ditt nuvarande liv är bara en länk i en kedja av liv efter liv på jorden, men varje liv är av högsta vikt för att evolutionens slutliga mål skall kunna nås. 


Karma handlar om att du leds framåt i jordens skola av kärleksfulla andliga lärare. Det du möter i livet är utformat för att hjälpa dig att lära och utvecklas, att lösa upp blockeringar och skador som du har samlat på dig i tidigare liv och att utveckla karmiska band av kärlek sin kommer att hjälpa dig i kommande liv.


Evolutionen sker av sin egen inneboende kraft på alla nivåer. Du behöver som människa inte göra något annat än att leva ditt liv, ta emot alla möjligheter till lärande som livet ger och utveckla din förmåga till kärlek för att din utveckling skall gå framåt.


Ingen jordisk organisation och ingen annan människa kan styra din andliga utveckling. Målet är att du skall bli din egen mästare och finna din egen sanning, och vägen dit går bara genom ditt eget inre. Du har själv din egen sanning inom dig i form av en själ som är en avläggare av ditt universella Själv, som i sin tur är en avläggare av den gudomliga Anden.


Gud har aldrig förmedlat hat och avskiljande genom några profeter eller valt ut delar av mänskligheten framför andra. Allt sådant är propaganda som har skapats av människor. Vi är alla barn av det gudomliga som är kärlek.


Alla människor har samma gudomliga ursprung och deltar i samma andliga evolution. Alla människor har samma rätt och samma plikt att utvecklas, och samma slutliga mål att bli ett fullkomnat universellt Själv, en buddha. Vägen framåt mot detta mål handlar om att utveckla ditt medvetande och din förmåga till kärlek och att rensa ut allt som hindrar kärlekens kraft att verka i dig själv.