Mobirise Site Generator
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 8, Sanning
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 8, Sanning.

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

Mitt sökande efter sanningen om Bibelns tillkomst

I stort sett omedelbart efter den omvälvande upplevelsen av Självets, den universella buddhans, medvetandegörande och fullkomning fick jag ett nytt uppdrag. Det framställdes i drömmar och visioner som att det handlade om att riva en hög av böcker som var staplade på varandra med en man på toppen och att städa ut gamla orenligheter och äckliga rester från mitt ursprungliga barndomshem. Men det visade sig så småningom handla om att jag skulle arbeta med att finna sanningen om vilka som egentligen skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. I boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen finns en omfattande redovisning av resultatet av detta arbete.


Arbetet pågick i flera år och steg för steg växte en helt ny bild fram av vilka som skapade de monteistiska religionernas heliga böcker och varför de gjorde det. Resultatet blev att jag kunde visa att:

 • Tanak (Gamla Testamentet) skapades omkring år 160 fvt i Alexandria för att understödja mackabéernas kamp för ett eget rike med centrum i Jerusalem
 •  Profetböckerna i Tanak/GT skapades omkring år 140 fvt för att stärka Simon Mackabeus krav på kungamakten i Jerusalem
 • De ursprungliga kristna var den församling (jahad) som om kring år 100 fvt avsöndrade sig från de regerande mackabéerna och krigade för att bereda vägen för Messias i mer än två hundra år. Romarna kallade dem chrestiani och deras texter återfanns, tillsammans med tempelbiblioteket från Jerusalem, bland Dödahavsrullarna från Qumran.
 • Det ursprungliga evangeliet om Jesus (Diatessaron) skapades av kejsar Hadrianus omkring år 120 för att lugna de krigiska jahad/chrestiani med budskapet att Messias redan hade kommit
 • På 180-talet skapade kyrkofadern Irenaeus historien om Paulus i Apostlagärningarna och epistlarna, delade upp evangeliet i fyra delar samt tillförde en av jahads apokalypser i form av Uppenbarelseboken till den romerska kristendomens kanon
 • Muhammed var kristen och enade orientaliska kristna och judekristna i ett korståg mot de polyteistiska härskarna i Mecka
 • Koranen innehåller kristna predikningar med teman från den kristna Bibeln och sharialagarna är Mose lagar från GT.

FAS 1. DEN FÖRSTA VERSIONEN AV TANAK SKAPADES I ALEXANDRIA 

168 fvt

Seleukidernas härskare Antiochos IV invaderar ptoleméernas Egypten men tvingas lämna igen efter Roms intervention.

167 fvt
En grupp under ledning av Mattathias och hans son Judas Mackabeus gör uppror mot seleukiderna i Palestina och startar ett gerillakrig.
164-163 fvt

Judas Mackabeus tar makten i templet i Jerusalem och förlorar den igen.

161 fvt
Judas Mackabeus skickar en delegation till Rom och får romarnas och ptoleméernas stöd i kampen mot seleukiderna.
Ca 160 fvt
De lärde i Alexandria skapar en ny historia, religion och författning för mackabéerna (Antiquities I-XII)
160 fvt
Judas Mackabeus dödas av seleukidernas general Bachides. Brodern Jonathan Mackabeus övertar ledningen av partiet.
Mackabéernas nya historia översätts till hebreiska och Tanak exkl. profetböckerna skapas i Alexandria.

FAS 2. SIMON MACKABEUS SKAPADE PROFETIOR OM MESSIAS

153 fvt

Jonathan Mackabeus tar makten som överstepräst i Jerusalem och läser från Tanak i templet.
143 fvt
Jonathan Mackabeus tas till fånga och avrättas av den seleukidiske regenten Tryphon. Brodern Simon Mackabeus övertar översteprästämbetet i Jerusalem.
Ca 140 fvt
Simon Mackabeus skapar profetböckerna och reviderar Moseböckerna. Tanak fullbordas.
139 fvt
Simon Mackabeus sänder en delegation till Rom och får senatens godkännande av den nya kungliga dynastin. Samtidigt missionerar man för Dionysos Sabazios (Herren Sebaot) i Rom.
135 fvt
Simon Mackabeus mördas och efterträds av sin son Johannes Hyrkanos (r 134-104 fvt).

FAS 3. JAHAD VAR DE FÖRSTA KRISTNA OCH DE STRED FÖR MESSIAS I MER ÄN 200 ÅR

Jahad strider mot mackabéerna och Herodes

Ca 140 fvt

Den slutliga versionen av Tanak inklusive Jesajas och de andra profeternas böcker sprids till folket.
134 fvt
Johannes Hyrkanos (r 134-104 fvt) efterträder sin far Simon Mackabeus som regent i Jerusalem.
Konflikt om fördelningen av makten mellan översteprästen och resten av församlingen (jahad).
En grupp avskiljer sig från Hyrkanos och hävdar andra religiösa seder, bland annat rening genom vattendop. De kallas fariséer (de avskilda) eller jahad (församlingen).
104 fvt
Johannes Hyrkanos efterträds av sin son Aristobulos I (r 104-103 fvt). Aristobulos I efterträds av sin bror Alexander Janneus (r 103-76 fvt).
90-talet fvt
Konflikten mellan Alexander Janneus parti (sadducéerna) och fariséerna (jahad) leder till fullt inbördeskrig och ca 50 000 dödsoffer. 800 fariséer korsfästs i Jerusalem. 
Fariséernas (jahads) uppbyggnad och filosofi beskrivs i Församlingsregeln (1QS från Qumran) och andra texter. Centrala teman är lydnaden till Mose lag, tron på Jesajas profetia om Messias och förberedelsen för det heliga krig som förutsägs i Tanak.
76 fvt
Alexander Janneus dör och hans änka Salome Alexandra blir regent (r 76-67 fvt).
67 fvt
Efter Salome Alexandras död strider hennes två söner Aristobulos och Hyrkanos om makten med stöd från sadducéer respektive fariséer.
63 fvt
Fariséerna vädjar till den romerske generalen Pompejus om hjälp mot Aristobulos. Pompejus erövrar Jerusalem och tar Aristobulos till fånga. Hyrkanos utses till överstepräst.
40 fvt
Hyrkanos lämnar över makten till Antipater och fariséerna (jahad) strider för att avsätta honom under ledning av Hezekiah som dödas i striderna.
37 fvt
Antipaters son Herodes blir lydkung (r 37-4 fvt) under Rom.
30-talet fvt – 4 fvt
Jahad förbereder slutstriden mot Herodes och skapar bl.a. Krigsrullen och Damaskusdokumentet.
4 fvt
Herodes dör och jahad gör uppror.

Jahad strider mot Rom
6 vt
Judaea införlivas i det romerska riket. Vid tiden för den romerska skattskrivningen sker nya uppror, bland annat under ledning av Judas av Gamala som var son till den Hezekiah som dödades i striderna mot Herodes runt år 40 fvt.
6-66 vt
Jahad förbereder slutstriden mot Rom och skapar bl.a. Krigsregeln och Kopparrullen
66 vt
Judas av Gamlas son Manahem som leder jahad (sicarierna) erövrar fästningen Masada och det första judiska kriget startar. Sicarierna gömmer sina egna skrifter och tempelbiblioteket i Qumran.
70 vt
Romarna belägrar Jerusalem och förstör templet för att stoppa jahad (chrestiani).
73-115 vt
Jahad (chrestiani) fortsätter att förbereda sig för den sista striden och Messias återkomst. Jahad skapar originalet till Uppenbarelseboken.
115-117vt
Jahad utkämpar det andra judiska kriget mot Rom (kitoskriget).

FAS 4. HADRIANUS SKAPADE EVANGELIET OM JESUS SOM VARIT MESSIAS.

Ca 117 vt

Kejsar Hadrianus gör om Tiberius Alexander till den judiske generalen Josephus och låter honom föra fram budskapet att kejsar Vespasianus hade uppfyllt stjärnprofetian om Messias.
Tiberius Alexanders böcker Antiquities och War förs fram som Josephus böcker. 
Jahad/chrestiani förkastar dock Hadrianus budskap.
Ca 120 fvt
Kejsar Hadrianus skapar ett evangelium till jahad/chrestiani om att Messias redan har kommit och uppfyllt alla deras profetior (Diatessaron).
120-132 vt
Det nya evangeliet om Jesus som var Messias förs ut i de områden där jahad/chrestiani är mest verksamma och en ny kult skapas.
120-132 vt
Majoriteten av jahad/chrestiani förkastar evangeliet om Jesus. Judar som omvänds till tron på att Jesus var Messias (judekristna evjoniter) förföljs av jahad/chrestiani.
132 vt
Simon bar Kochba utropar sig till Messias och kung i ett återupprättat Israel i Judaea.
132-135 vt
Det tredje judiska kriget bryter ut. Kriget slutar inte förrän de judiska messianska jahad/chrestiani har utrotats. Ca 580 000 judar dödades enligt den romerska historieskrivningen.
138 vt
Kejsar Hadrianus dör men hans nya kult av Jesus lever vidare i form av den romerska kristendomen.

FAS 5. IRENAEUS SKAPADE NYA TESTAMENTET 

138 vt

Kejsar Hadrianus dör men hans nya kult av Jesus lever vidare i form av den romerska kristendomen.
140-talet och framåt
Strider inom den romerska kristendomen om makten och vad som är den rätta läran - Marcions och Valentinus filosofi som influerats av de grekiska mysterierna eller den judiska Vägen. 
Anklagelser om att det kristna mysteriet egentligen är Mithras mysterium.
Frågor om vem som egentligen skrev evangeliet (Diatessaron), Pontius Pilatus eller någon annan. Strider om vilka gnostiska evangelier som skall accepteras.
178 vt
Irenaeus reser till Rom för att klaga över montanisternas heresier hos biskopen där och återvänder till Lugdunum och börjar skriva Adversus Haereses för att en gång för alla avfärda alla heretiker.
Irenaeus skapar Paulus och låter honom ta över Marcions epistlar i ett fientligt övertagande. Han tar även över Valentinus texter och överför delar av dem till Paulus epistlar.
Irenaeus skapar Apostlagärningarna och gör Paulus till den romerska kristendomens främste apostel.
Irenaeus återför den romerska kristendomen till Vägen (jahads filosofi) genom att införa gudsfruktan och tro på martyrskap i epistlarna. Han inför även en av jahads apokalypser i den romerska kristendomen i form av Uppenbarelseboken för att kunna fördöma judar och konkurrerande kristna grupperingar samt för att kunna skrämma människor med världens undergång, den yttersta domen och helvetet.  
Irenaeus delar upp Hadrianus ursprungliga evangelium (Diatessaron) i fyra evangelier och skapar fyra evangelister i form av Lukas, Markus Matteus och Johannes.
189-198 vt
Irenaeus nya kristna kanon med Apostlagärningarna, epistlarna och fyra separata evangelier med fyra olika evangelister börjar föras ut under Victors tid som biskop (påve) i Rom.

FAS 6. STRIDER OCH SPLITTRING INOM DEN ROMERSKA KRISTENDOMEN

189-198 vt

Irenaeus nya kristna kanon med Apostlagärningarna, epistlarna och fyra separata evangelier med fyra olika evangelister börjar föras ut under Victors tid som biskop (påve) i Rom.
325 vt
Arianismen förkastas vid det första kyrkomötet i Nicea.
367 vt
Sankt Athanasius fastställer slutgiltigt vad som skall ingå i den kristna Bibeln och rensar ut kätterska böcker i bl.a. Nag Hammadi.
381 vt
Vid det första kyrkomötet i Konstantinopel förkastar man återigen arianismen och nu även makedonismen.
431 vt
Nestorianismen och pelagianismen förkastas vid Kyrkomötet i Efesus år 431 och jungfrun Maria förklaras vara Theotokos (Guds moder)
451 vt
Nestorianerna i Syrien och monofysiterna i Armenien, Syrien och Egypten (de orientaliska kyrkorna) avsöndras från den romerska kristendomen efter kyrkomötet i Chalcedon.
553 vt
Vid det andra kyrkomötet i Konstantinopel förkastades tre skrifter som nestorianska och därmed heretiska, förkastades Origenes från Alexandria samt kungjordes att det var Gud själv som led döden i mänsklig form när Jesus korsfästes.

FAS 7. MUHAMMED VAR KRISTEN OCH KORANEN HANDLAR OM BIBELN

Ca 570 vt

Muhammed föds. En av hans morbröder var kristen och det fanns många kristna i Mecka och andra städer i området.
Ca 595 vt
Muhammed gifter sig med Khadija. Vigseln förrättas av den kristne munken Waraqah som var Khadijas kusin. Flera av Muhammeds nära vänner var också kristna.
Ca 610 vt
Muhammed börjar predika från den kristna Bibeln och varnar människorna för den annalkande domens dag. Enligt Koranen uppmanade han alla monoteister (kristna och judekristna) att enas, att inse att deras religion härstammar från Abrahams förbund med Gud och att Jesus var den profet som hade förutsagts i Tanak/GT och som uppfyllde alla profetior där. 
Beteckningen ”Allah” för ”Gud” i Koranen kommer från ”alaha” som är ordet för ”gud” i den arameiska version av Bibeln som kallas Peshitta, t.ex. i 1 Mos 33:20.

De som är rättfärdiga och gudfruktiga enligt Koranen är de som:
 • lyder hela den kristna Bibeln i form av Toran (GT) och evangeliet i NT.
 • är judar (judekristna), kristna och sabier (kristna ghassanider) och tror på Jesus.
 • tror på Domens dag enligt kristendomens synsätt.
 • lyder Mose lagar som ett uttryck för förbundet som enligt Bibeln instiftades mellan Gud och Moses i öknen. 
 • tror på änglarna som beskrivs i Bibeln (Gabriel och Mikael). 
 • tror på alla profeter i Bibeln och inte gör skillnad mellan profeterna i GT och NT.
 • är rättfärdig och ber flitigt och betalar allmosor till de fattiga som Jesus gjorde.
 • fastar enligt förebild från den kristna Bibeln.
 • gör pilgrimsfärd till den heliga platsen enligt judisk och kristen sed.
 • vördar Maria som födde Jesus och tror på att Jesus föddes av en jungfru.


Koranen innehåller retorik från striden mellan orientaliska och chalcedonensiska kristna:

Diskussioner i Koranen om Jesu och hans mor Marias gudomlighet och Jesu mänskliga natur har endast relevans i ett kristet sammanhang där de monofysitiska orientaliska kyrkorna stod i opposition till de chalcedonensiska kyrkornas dogmer om Jesu natur.

Retoriken i Koranen om Jesu natur och Maria som inte var en ”gudaföderska” utan bara hade fött Jesu mänskliga natur var en kärnfråga för nestorianerna.


Muhammed var alltså en kristen som ansåg att hela Bibeln innehåller Guds ord och att en rättfärdig både måste lyda Mose lag (sharia) i GT och tro på Jesus och budskapet om Domens dag i NT.


632-656 vt

 • Efter Muhammeds död arbetade man med att sätta samman och redigera Koranen ända fram till den tredje kalifen Uthmans tid (r 644-656).