Site Creator
Hilma af Klint, Mänsklig kyskhet
Hilma af Klint, Mänsklig kyskhet.

Kärleken öppnar dörren till andens rike

Det projekt som jag beskrivit är omfattande och det kan säkert vara svårt att förstå vad det egentligen handlar om. Men i grunden är det mycket enkelt. Vi är barn av den gudomliga anden som fötts in i universums materiella dimension för att växa och utvecklas. Vår utveckling syftar till att vi skall utvecklas till fullkomnade universella Själv som är en avbild av den gudomliga fadern-modern och därefter är vi fria att återvända till vårt gudomliga ursprung och rätta hem.


Målet och medlet för denna utveckling ärt ett och detsamma, nämligen att utveckla förmågan till kärlek. Varje liv ger möjligheter att utveckla kärleken, oavsett vilken nivå man står på. Den dag människans förmåga till kärlek har nått en tillräcklig nivå kommer hon att mötas av sina andliga föräldrar och lärare som från sin sida förmedlar kärlekens kraft och därmed hjälper henne vidare på vägen mot den slutliga fullbordan.


Kärleken är den kraft som renar och utvecklar själen och Självet och som öppnar dörren till andens rike när det är dags. Varje människa har kärlekens källa i sitt eget inre och varje människa har samma möjlighet och skyldighet att utveckla denna kraft så att den blir en utvecklande, öppnande och befriande kraft.


Vi har alla samma ursprung och samma mål. Vi har alla sanningen inom oss och vi har alla tillgång till samma outsinliga källa av kärlek och kraft som hjälper oss på vägen mot evolutionens fullbordan. 

Allt är ett

Allt är ett
Allt är ett

Vårt universum ingår i det ofattbara Alltet och universums andliga och materiella dimensioner är delar av samma helhet. Alla nivåer i vårt Själv är en del av samma ”varande” och delar samma aspekter, om än på olika nivå av kraft, kunskap, kärlek och vilja. Alltet är en ”kropp” som vi kan tänka oss som en sfär med okänd utsträckning och okänt medvetande. Vårt universum är en sfär bestående av ande och materia som innesluts i denna ”kropp”. Det högsta medvetandet är Ananda, det högsta Självet, som vi själva är en del av. Vårt universella Själv är en avläggare av detta högsta Själv och existerar i universum för att växa och utvecklas genom inkarnation efter inkarnation där en avläggare i form av en själ växer och utvecklas i ett jordiskt jag. Det slutliga målet för evolutionen är att bli medveten om och förena alla dessa nivåer av varande, från den lägsta materiella nivån upp till den högsta andliga nivån.