mobirise.com
Hilma af Klint, Duvan nr 3
Hilma af Klint, Duvan nr 3.

Projektets mål och förutsättningar

Syftet med de Höga Mästarnas projekt är att ändra mänsklighetens inriktning och etablera andens rike på jorden. Projektets mål är att skapa en undervisning till mänskligheten om universums och vår egen evolution, ge ett exempel på evolutionens fullbordan samt att föra ut sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen.


De Höga Mästarna vill förmedla:

 • ett bevis för den andliga världens existens och ledning
 • ett bevis för reinkarnation
 • mysteriets sanning om det gudomligas evolution i universum och i oss människor
 • att vårt sanna Själv är gudomligt
 • ett levande exempel på evolutionens fullbordan och mål
 • att kärleken öppnar dörren till andens rike
 • sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen som avväpnar de monoteistiska religionerna.

Skapa förutsättningar för projektets genomförande

De Höga Mästarna har skapat förutsättningar för detta projekt under flera tusen år. Men det är vi människor som själva och tillsammans har gjort allt arbete här på jorden utan att ha en aning om att det fanns en plan, hur viktigt varje steg var och vad målet egentligen var. Förutsättningarna har främst varit av två slag: dels att det genom många liv har skapats ett verktyg och en grupp som har kunnat bilda en kärna i det andliga arbetet och dels att det har skapats förutsättningar för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skulle kunna upptäckas i vår tid.  

Utveckla ett verktyg och en grupp genom många liv

Min egen, för mig själv helt oväntade, starka andliga utveckling blev så småningom mer förståeligt när jag steg för steg upptäckte många tidigare liv där jag varit filosof, präst, prästinna, forskare och visionär. I de andliga meddelanden som jag fick ta emot fick jag också information om tidigare liv i olika kulturer och det sades att jag hade förberetts för mitt nuvarande uppdrag under många liv. 


När mina minnen från tidigare liv började aktiveras upplevde jag väldigt tydligt att det fanns grupper och enskilda själar som återkom i många av dessa liv. Det fanns stark energi runt dessa minnen och det innehöll både erfarenheter av stor kärlek och gemenskap men även av svek och förföljelse. Det blev allt mer tydligt att jag både hade lagrat fonder av stark kärlek och blockeringar orsakade av smärta, sorg och ilska från tidigare liv. Det fanns själar som återkom i mina minnen från flera olika liv och jag kunde också känna igen dessa i tre viktiga grupperingar i det nuvarande livet.


Den ena gruppen utgjordes av de personer hade samlats i den qigongskola som jag kom i kontakt med i samband med mitt första andliga genombrott. Dessa själar hjälpte mig och sig själva framåt genom den starka gemensamma kraft som skapades i träningen. I den grupperingen kunde jag också bearbeta och lösa upp blockeringar som hade skapats i tidigare liv, bland annat mitt problem med mästarkulter och andligt förtryck som hade skapats i samband med svek och förföljelser under den spanska inkvisitionen.


Den andra gruppen som var mycket viktig fanns i samband med Hilma af Klints släktingar. Där fanns själar som jag kände igen från livet som Tycho Brahe under renässansen. Hilmas brorson var visserligen inte i livet längre men både han, hans hustru och son spelade en viktig roll för att Hilmas verk skulle kunna bevaras efter hennes död och presenteras när tiden var inne. Hilmas brorsonson, Gustaf af Klint, tog emot mig på ett oerhört generöst sätt och gav mig tillgång till Hilmas anteckningar och lät mig använda hennes bilder i mina böcker. Utan hans hjälp hade mitt eget arbete inte kunnat ske på det sätt som det gjorde.


En tredje grupp var de kvinnor som tillsammans med Hilma af Klint samlades för en förberedande andlig undervisning under åren 1896 till 1906. En av dessa, Cornelia, har varit en nära vän i det här livet och både hjälpt till i arbetet genom sin andliga kraft och genom att bidra praktiskt med hjälp med korrekturläsning. Hon har också, precis som de andra, funnits med i flera tidigare liv och det var dessa tidigare band av erfarenheter och kärlek som hjälpte oss framåt i det sista stora arbetet.


Skapa förutsättningar för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skall kunna upptäckas

Det krävdes att en mängd förutsättningar skulle uppfyllas för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skulle kunna upptäckas i vår tid. 


 • Låt förlagan till Tanak bevaras i Alexandria från ca 160 fvt till 70 vt.
 • Låt tempelbiblioteket och jahads texter gömmas i Qumran vid Döda Havet i samband med det första judiska kriget ca 66 vt.
 • Låt förlagan till Tanak ingå i Tiberius Alexanders judiska historia ca 70 vt
 • Låt Tiberius Alexanders bibliotek bevaras inom den romerska kyrkan.
 • Låt Hadrianus ursprungliga evangelium bevaras under namnet Diatessaron.
 • Låt Irenaeus första version av Apostlagärningarna bevaras i Lyon.
 • Låt gnostiska texter gömmas i Nag Hammadi.
 • Låt sumeriska och babyloniska texter upptäckas och dechiffreras under 19800- och 1900-talet.
 • Låt texterna i Nag Hammadi upptäckas och publiceras.
 • Låt Dödahavsrullarna i Qumran upptäckas och publiceras.
 • Skapa tekniska framsteg som möjliggör åtkomst och spridning av information.


Utan de sökmöjligheter och den informationsspridning som mänskligheten har skapat genom internet hade inte sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen kunnat upptäckas och föras fram.