Web Site Builder
Hilma af Klint, Duvan nr 6
Hilma af Klint, Duvan nr 6.

Terror och förtryck i Guds namn

Människornas enfald har fått dem att gripa till vapen mot sina bröder i Guds namn. Det finns ingen större orätt än den som sker i det Högstas namn. I den Gudomliga kärleken finns inget tvång, inget förtryck, aldrig något som helst våld. Människorna kan riva ner och förgöra, döda och lemlästa men de kan aldrig skapa ett enda litet liv av egen kraft. Allt liv är givet av Gud i kärlek, och livskraften är en Gudomlig kraft som förmedlas i den Gudomliga kärlekens överflödande givande. (Texten från de Höga Mästarna)

Ovanstående citat är kommer från den avslutande delen av Texten från de Höga Mästarna som jag tog emot den 6:e september 2001 och det överfördes med mycket stor kraft och eftertryck. Fem dagar senare, den elfte september 2001, skakades världen av de fruktansvärda terror-attackerna mot World Trade Center och Pentagon som går under namnet elfte september i Sverige och ”nine eleven” internationellt. Nu blev de andliga lärarnas tal om att riva ner och förgöra, döda och lemlästa i Guds namn plötsligt förståeligt. Men det var ändå inte möjligt att förutse den upptrappning av religiöst motiverat våld och förtryck som skulle följa. Efter 11 september-attackerna startade USA och dess allierade ”kriget mot terrorn”. Därmed inleddes en utveckling som har skapat förödande konsekvenser i framförallt delar av den muslimska världen men också lett till fruktansvärda terrorattacker i väst under de år som gått sedan dess. 


Det påstås att religiösa terrorister inte har tolkat de heliga skrifterna på "rätt" sätt. När det gäller Tanak, Bibeln och Koranen är det dock lätt att se att de alla för fram samma påståenden om den partiske guden som har utvalt ett visst folk eller en viss religion över alla andra och uppmanat dem att utplåna alla andra kulter, döda alla som inte tillhör den egna gruppen, erövra det utlovade landet och fördriva eller döda dem som redan bor där. Dessutom härstammar tron inom alla de monoteistiska religionerna på de religiösa martyrernas belöning i form av evigt liv, det sista apokalyptiska världskriget, Messias ankomst och den stora domen samt den enda rätta religionens världsherravälde från samma profetior i Tanak och Bibeln.  

 

Problemet med religiöst motiverat våld är inte enbart knutet till de monoteistiska religionerna, men i dag är det utan tvekan dessa religioner som skapar mest konflikter, krig, terror och lidande i världen. Det grundläggande problemet med de monoteistiska religionerna är att Tanak, Bibeln och Koranen förs fram som Guds egna ord, medan dessa texter i verkligheten skapades av människor av rent politiska skäl.