Hilma af Klint, De tio största nr 8
Hilma af Klint, De tio största nr 8.

Vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg

Striden för de andliga sanningarna

De tre huvudområden för det kunskapsgenombrott som detta projekt syftar till är alltså:

• Mysteriets sanning om den andliga dimensionen och vår egen andliga evolution - vilka vi egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg i vår andliga utveckling.

• Sanningen om vilka som skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det.

• Sanningen om den esoteriska fascismen som är den gemensamma grunden för nazismen, New Age och dagens nyfascism.


Det tog lång tid innan jag kunde urskilja dessa tre huvudområden i allt det jag upplevde och ännu längre tid innan jag förstod att den kamp på det andliga området som man talade om i de meddelanden som jag fick ta emot, och som skulle ske inom varje människa, var kampen för de andliga sanningarna mot den samlade kraften från de andliga lögner som sprids av de monoteistiska religionerna och den esoteriska fascismen, oavsett om den senare gömmer sig under benämningen nazism, fascism eller New Age. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANDLIG UTVECKLING
FÖRMEDLADE FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA

Alltings enhet
Kärlekens kraft
Vetenskap
Demokrati
Jämlikhet
Yttrandefrihet
Sanning

HINDER FÖR ANDLIG UTVECKLING
FÖRMEDLADE GENOM MONOTEISM, FASCISM OCH NEW AGE

Splittring och avskiljande
Hatets kraft
Vetenskapsresistens, pseudovetenskap 
Totalitärt envälde, mästarkult
Ojämlikhet grundad på ras, kön, etnicitet, religion etc. 
Hat mot fria medier och yttrandefrihet 
Lögn. Lögnen görs till ”sanning” (alternative facts)

Felaktiga föreställningar inom vajrayanabuddhismen 

Fullbordan av min egen andliga utveckling skedde helt oväntat inom ramen för vajrayanabuddhismen, trots att jag i förväg inte kände till denna filosofi. I samband med det allra sista steget mot Självets fullbordan i form av en trikaya-buddha trädde vajrayanabuddhismens beskyddare Yeshe Tsogyal och Padmasambhava fram och delade med sig av sin kraft och kunskap. Jag insåg så småningom att de gamla mysteriefilosofierna, som vajrayanabuddhismen är ett exempel på, har fört fram de andliga sanningarna genom vår historia ända sedan vår kulturs uppkomst i Sumer.

Men även inom vajrayanabuddhismen finns många felaktiga föreställningar. I samband med arbetet med min senaste bok, Kärleksgudinnans återkomst, fick jag åter kontakt på andlig väg med vajrayanabuddhismens beskyddare Yeshe Tsogyal och Padmasambhava och nu trädde också Adi Shankara, som kallas Shantarakshita i Tibet och som förde med sig vajrayanabuddhismen till Tibet på 700-talet, fram. Genom dessa beskyddare av vajrayanabuddhismen fick jag i uppdrag att även korrigera felaktiga föreställningar inom vajrayanabuddhismen:


• De fem buddhafamiljerna symboliserar utvecklingen av Självets olika aspekter.

• Visdomsbuddhorna är inga externa gudar utan andliga egenskaper.

• Det finns inga onda riken – allt är resultat av våra egna blockeringar och utrensningar.

• Karma är inte ett straff eller en belöning för uppförande i tidigare liv utan blockeringar i oss själva.

• Den inre stigen genom Vajrasattva är den egna inre vägen till fullbordan.

• De olika visionerna betecknar olika uppnådda andliga nivåer på den inre vägen.

• Det behövs ingen vägledning från någon jordisk mästare - vi har alla själva sanningen inom oss.

• Samadhi är det fullbordade Självets förverkligande av den gudomliga kärleken.

• Självets fullbordan sker i ett jordiskt liv och inte efter döden.

• Det vi kallar död är egentligen evigt liv.

• Trikaya-buddhan är inte tre kroppar utan det fullkomnade Självets gudomliga kropp, själ och ande.

• Regnbågskroppen förverkligas i livet och inte efter den fysiska kroppens död.

• Nirvana innebär inte ett utslocknande utan insikten att ”jag är Ananda, den gudomliga Anden” och Självets befrielse från den materiella dimensionen.       

Vi är alla barn av den gudomliga kärleken, vi härstammar alla från den andliga dimensionen och vi kommer alla att återvända dit när vi har nått evolutionens fullbordan    

Det arbete som har gjorts genom mig i de Höga Mästarnas projekt handlar alltså om att:

• avväpna de monoteistiska religionernas och den andliga fascismen lögner om den andliga verkligheten och vilka vi människor egentligen är.

• korrigera missuppfattningar inom vajrayanabuddhismen.

• föra fram Mysteriets sanning om den andliga verkligheten och vilka vi människor egentligen är ur andlig synvinkel. Vi är alla fria andar som är här på jorden för att utveckla vår kärlek, kunskap och kraft, vi har alla samma gudomliga ursprung och samma gudomliga mål och vi har alla samma värde. Om man skadar eller förtrycker en annan människa på grund av ras, kön eller någon annan orsak, skadar och förtrycker man den gudomliga anden som bor i varje människa.

Allt är ett. Allt, även du, genomsyras och utvecklas av den gudomliga skapande och utvecklande kraften som är kärlek.


Ditt sanna Själv är en droppe av Andens gudomliga kärlek som har fötts in i det materiella universum för att växa och fullkomnas.


Ditt jordiska jag är ett barn av det universella Självet, livet i en fysisk kropp är medlet för Självets utveckling.


Du är både ande och materia. Dina andliga och materiella aspekter måste utvecklas i balans.


Reinkarnation är en förutsättning för Självets utveckling - varje jordiskt liv innebär en ny klass i livets skola.


Karma handlar om att utveckla kärleksfulla band och att lära sig läxor som ännu inte har förståtts.


Evolutionen sker av sin egen inneboende kraft på alla nivåer. Du behöver som människa inte göra något annat än att leva ditt liv, ta emot alla möjligheter till lärande som livet ger och utveckla din förmåga till kärlek för att din utveckling skall gå framåt.


I evolutionens slutfas kommer ditt jordiska medvetande att förena sig med sitt universella Själv och söka sig tillbaka till sitt gudomliga ursprung i den andliga dimensionen.


Genom kunskapen om den andliga verkligheten fullbordas Självets utveckling och det kan återvända till sitt ursprung i form av en fullkomnad buddha.


Målet är att du skall nå evolutionens fullbordan, bli din egen mästare och finna din egen sanning - och vägen dit går bara genom ditt eget inre.