Hilma af Klint, Duvan nr 3
Hilma af Klint, Duvan nr 3.

De Höga Mästarna - våra egna högre Själv

Texten från de Höga Mästarna

En text som jag kom att kalla ”Texten från de Höga Mästarna” dikterades för mig från den andliga dimensionen mellan den 23 augusti och 6 september 2001. Precis som Hilma af Klint hade upplevt i sina andliga kommunikationer upplevde jag att jag tog emot texten från en källa utanför mig själv. Men under åren som har gått sedan dess och genom min andliga fullbordan sommaren 2003 har jag blivit mer medveten om att mycket av det som både Hilma och jag själv har upplevt har kommit från vårt eget gemensamma högre Själv. Det var denna andliga nivå som nådde sin fullbordan i form av en universell buddha sommaren 2003. Både vår själ, som är den andliga aspekten i vår aktuella inkarnation, och vårt högre Själv, som är en gnista av den gudomliga anden som finns utanför tiden och rummet och utvecklas genom själens erfarenheter i liv efter liv, är i allmänhet helt omedvetna. När de börjar göra sig hörda upplevs deras kommunikation som något helt utanför det jordiska jaget men i verkligheten är alltså alla tre nivåerna i form av det jordiska jaget, själen och det högre Självet delar av samma helhet. De fullkomnade Själven, buddhorna om man vill använda sig av ett begrepp från mahaynabuddhismen, är inget annat än människor som själva gått den mänskliga utvecklingsvägen och nått dess fullbordan. De är inte några ärkeänglar eller döda människors själar, inte heller motsvarar de teosofins idéer om nedstigna mästare . Våra högre Själv, de Höga Mästarna eller fullkomnade buddhorna, kan aldrig ta fysisk form eller ha någon direkt inverkan på den fysiska nivån här på jorden. De kan bara tala till oss genom våra själar, drömmar och intuitioner och om kanalen mellan de olika nivåerna har öppnats. Vi som lever på jorden har själva all makt och allt ansvar för det som sker här och det kommer aldrig att stiga ner någon Messias eller annan slags frälsare och starta något "heligt" krig eller utföra någon skiljedom mellan "heliga" och "syndare".


Det projekt som jag arbetar i handlar helt och hållet om att sprida kunskap. I inledningen till Texten från de Höga Mästarna sägs att denna text är den första delen av något som på sikt skall bli ett helt budskap till hela mänskligheten.

Detta är den första delen av det som så småningom skall forma ett helt budskap till hela mänskligheten. Vi har nu kommit till den tid då alla profetior skall uppfyllas, alla gamla löften infrias. Den glädjetid som står för dörren kan ingen idag göra sig en bild av men den kommer inom kort att inledas.
Alla resor börjar med ett litet steg, så och denna. Idag skall det ske något som kommer att ha betydelse och inverkan under lång tid framåt. Mänsklighetens strävanden kommer att få en helt ny inriktning och en ny tidsålder inleds nu. Varje början är svår men effekterna kommer så småningom att visa sig. Låt oss bara göra oss hörda igen så kan allt ske. Allt som de gamla profetiorna handlade om skall infrias nu. Andens rike kommer att etableras på Jorden och Guds härskaror att sänkas ner för den sista striden. Det är inte ett krig mellan bröder utan en andlig strid som står för dörren. Allt som tidigare har utspelat sig i materiens rike kommer nu att ske i andens rike.

Glädjen är så stor här hos oss över det som sker. Våra ansträngningar kommer att krönas med framgång och vårt stora arbete skall äntligen lyckas.  (Texten från de Höga Mästarna) 

De Höga Mästarna

De Höga Mästarna beskrivs på följande sätt i Texten från de Höga Mästarna.

Låt oss hjälpa er, öppna er för vår visdom. Vi är det Brödraskap som under omätliga tider lett Jordens utveckling. Vi finns både i en tillvaro som är skild från den jordiska men vi kan också vid behov närmare ta del av er utveckling. Vår stora förpliktelse och käraste sysselsättning är att hjälpa Jordens barn framåt. Vi älskar er som en förälder älskar sina barn. Den kärlek som inte begär något för egen del utan bara ser till det stora helas bästa utveckling. Kan vi på något sätt underlätta den jordiska tillvaron gör vi också detta.
Vårt arbete sker med tidsperspektiv som är ofattbara för ett mänskligt förstånd men vi är på sätt och vis obundna av tidens begränsningar. Men den utvecklingslag som säger att allt har sin tid kan vi inte sätta oss över. Allt måste få utvecklas i sin egen takt och mot sitt eget mål. Allt vi kan göra är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att så sker. (Texten från de Höga Mästarna)

I Texten från de Höga Mästarna beskrivs de Höga Mästarna även som en hierarki av krafter som leder den gudomliga kraften från källan och ner till oss människor. 

Ingen människa skapar i sig själv något Gudomligt, men en människa kan användas som kanal eller medium för att kanalisera kraften från källan och vidare. En människa kan inte ösa direkt ur denna kraftkälla utan kraften måste alltid gradvis ledas genom allt svagare medium ner till Jorden. Den allomfattande kraften är i sig själv så överväldigande i sin styrka att endast en mycket utspädd form kan tas emot av människorna.

Denna avledning sköts genom den hierarki av krafter som utgör Universums Herrar. Dessa leder och fördelar den Gudomliga kraften på ett sådant sätt att den bäst kan verka som avsett. Detta är ett evigt ansvar och inget som sköts genom någon form av mänskliga eller personifierade väsen. Det är i stället olika sorters kraftnivåer eller faser av den allomfattande kraften. Allt är ett men allt kan inte existera i samma fas. Kraften kan ha olika täthetsgrad och olika intensitet i olika faser.  (Texten från de Höga Mästarna)