css templates
Hilma af Klint, Duvan nr 3
Hilma af Klint, Duvan nr 3.

De Höga Mästarna

Texten från de Höga Mästarna

Ett viktigt steg togs när en text som jag kom att kalla ”Texten från de Höga Mästarna” (pdf) dikterades för mig från den andliga dimensionen mellan den 23 augusti och 6 september 2001. I inledningen till Texten från de Höga Mästarna sägs att denna text är den första delen av något som på sikt skall bli ett helt budskap till hela mänskligheten.

Detta är den första delen av det som så småningom skall forma ett helt budskap till hela mänskligheten. Vi har nu kommit till den tid då alla profetior skall uppfyllas, alla gamla löften infrias. Den glädjetid som står för dörren kan ingen idag göra sig en bild av men den kommer inom kort att inledas.
Alla resor börjar med ett litet steg, så och denna. Idag skall det ske något som kommer att ha betydelse och inverkan under lång tid framåt. Mänsklighetens strävanden kommer att få en helt ny inriktning och en ny tidsålder inleds nu. Varje början är svår men effekterna kommer så småningom att visa sig. Låt oss bara göra oss hörda igen så kan allt ske. Allt som de gamla profetiorna handlade om skall infrias nu. Andens rike kommer att etableras på Jorden och Guds härskaror att sänkas ner för den sista striden. Det är inte ett krig mellan bröder utan en andlig strid som står för dörren. Allt som tidigare har utspelat sig i materiens rike kommer nu att ske i andens rike.

Glädjen är så stor här hos oss över det som sker. Våra ansträngningar kommer att krönas med framgång och vårt stora arbete skall äntligen lyckas.  (Texten från de Höga Mästarna) 

De Höga Mästarna

De Höga Mästarna beskrivs på följande sätt i Texten från de Höga Mästarna.

Låt oss hjälpa er, öppna er för vår visdom. Vi är det Brödraskap som under omätliga tider lett Jordens utveckling. Vi finns både i en tillvaro som är skild från den jordiska men vi kan också vid behov närmare ta del av er utveckling. Vår stora förpliktelse och käraste sysselsättning är att hjälpa Jordens barn framåt. Vi älskar er som en förälder älskar sina barn. Den kärlek som inte begär något för egen del utan bara ser till det stora helas bästa utveckling. Kan vi på något sätt underlätta den jordiska tillvaron gör vi också detta.
Vårt arbete sker med tidsperspektiv som är ofattbara för ett mänskligt förstånd men vi är på sätt och vis obundna av tidens begränsningar. Men den utvecklingslag som säger att allt har sin tid kan vi inte sätta oss över. Allt måste få utvecklas i sin egen takt och mot sitt eget mål. Allt vi kan göra är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att så sker. (Texten från de Höga Mästarna)

I Texten från de Höga Mästarna beskrivs de Höga Mästarna även som en hierarki av krafter som leder den gudomliga kraften från källan och ner till oss människor. 

Ingen människa skapar i sig själv något Gudomligt, men en människa kan användas som kanal eller medium för att kanalisera kraften från källan och vidare. En människa kan inte ösa direkt ur denna kraftkälla utan kraften måste alltid gradvis ledas genom allt svagare medium ner till Jorden. Den allomfattande kraften är i sig själv så överväldigande i sin styrka att endast en mycket utspädd form kan tas emot av människorna.

Denna avledning sköts genom den hierarki av krafter som utgör Universums Herrar. Dessa leder och fördelar den Gudomliga kraften på ett sådant sätt att den bäst kan verka som avsett. Detta är ett evigt ansvar och inget som sköts genom någon form av mänskliga eller personifierade väsen. Det är i stället olika sorters kraftnivåer eller faser av den allomfattande kraften. Allt är ett men allt kan inte existera i samma fas. Kraften kan ha olika täthetsgrad och olika intensitet i olika faser.  (Texten från de Höga Mästarna)