Hilma af Klint, Erosserien nr 1
Hilma af Klint, Erosserien nr 1.

Det universella Självets nivå

En stor ande är en kraft som kan fylla ut och överbrygga alla avstånd, både i tid och rum. Om den andliga kraften är stor kan själen lämna kroppen och bege sig ut i andra dimensioner. I den andliga kraften kan mycket som syns fast och självklart upplösas och få andra dimensioner. I andens rike är tiden och rummet underordnade dimensioner. Där är andens frihet så stor att materiens begränsningar inte längre gäller. Allt som skapats kan omskapas. Alla fasta regler och begränsningar kan lösas upp. Om en människa låter den andliga kraften fyllas i det kärl som kropp och själ utgör kommer hon att få tillgång till nya sanningar. Hennes perspektiv ändras och synen på vad som är fast och sant ändras från ett materiellt synsätt till en andlig världsbild. I en sådan världsbild är livet på Jorden bara en mindre del i ett mycket större och vidare sammanhang. Andens rike sträcker sig utom tiden, rummet och låter själen färdas genom dimensioner som har helt andra karaktärer än den jordiska tillvaron. (Texten från de Höga Mästarna)

Fortsatt upplösning av karma och utveckling av kärleken

Under det andra året fortsatte utvecklingen genom att jag blev mer medveten om olika tidigare liv och detta medvetandegörande ledde också till att fler karmiska skador och blockeringar började lösas upp. I vissa fall handlade denna utveckling om att jag blev medveten om vissa speciella liv och händelser och på det sättet kunde lösa upp blockeringarna genom förståelse och förlåtelse. Men i andra fall var det min ökade förmåga till kärlek och min utveckling av insikt och andliga förmågor som rensade ut gamla blockeringar utan att jag ens visste vad de egentligen hade handlat om. De stora tillskott av kraft som jag fick ta emot från den andliga dimensionen medverkade också i hög grad till att skynda på min utveckling och intensifiera reningsarbetet.

Sammanflöde av mänsklig och gudomlig kraft

Hilma af Klint, Svanen nr 13
Hilma af Klint, Svanen nr 13.

Under den här andra perioden överöstes jag av bilder och symboler från flera olika gamla andliga strömningar. Bilden av den korsfästa själen som jag fick en vision av i den första invigningen förbinds naturligtvis normalt med kristendomen men i efterhand har jag förstått att den fanns redan i det orfiska mysteriet där Bacchus eller adepten Orfeus avbildades som korsfästa. 


Under hösten fick jag starka bilder av den taoistiska symbolen för Yin och Yang, tai chi tu, den kinesiska kraften verkade fortfarande mycket starkt. Jag fick visioner av anden som en orm som slingrar sig runt en påle, en bild som finns i gamla mysteriefilosofier och kan spåras så långt tillbaka som till den sumeriska filosofin. En stark vision av en stor, kristallklar diamant representerade den kraft som kallas vajra-kraften inom den tibetanska vajrayanabuddhismen.


Hexagrammet som skapades i ett mycket starkt möte mellan min kärlek och längtan, den kraft som strävade uppåt, och den nedåtriktade kraften från den gudomliga kärleken är en gammal symbol i indisk filosofi. Där representerar den uppåtriktade triangeln Shiva och den nedåtriktade Shakti och deras förening representerar skapande genom dessa krafters förening. I tibetansk buddhism kallas hexagrammet ungefär ”ursprunget för alla fenomen”. Hexagrammet är särskilt förbundet med tantrisk filosofi och Vajrayogini som är den högsta gudomliga kvinnliga kraften (yidam) i tantrisk yoga inom vajrayana.


Den starka visionen av en diamant som kom vid samma tid visade också den på den riktning inom den tibetanska buddhismen som kallas vajrayana (diamantvägen), även om jag inte visste något om den tantriska buddhismen vid den tiden.

Själen utforskar det materiella universum

Under den här perioden utforskade mitt medvetande det materiella universum. Steget upp till det universella Självets nivå hade befriat mig från de begränsningar i tid och rum som tidigare stadier hade karaktäriserats av.

Tillbaka till urkällan i centrum av universum

Denna period kulminerade i en upplevelse av att själen kom till universums centrum där nya själar föddes i en underbar balans, ordning och frid och i form av droppar av ”levande guld”. Synen av smält guld som fördes ut i universum gav mig känslan av att det var ”centrum” av universum jag såg. Att varje gulddroppe var en ny mänsklig själ som föddes ur det Gudomliga. Dropparna som spreds bildade ett sorts spetsmönster.

Den andra invigningen - skådar den gudomliga kärleken

Hilma af Klint, Duvan nr 2
Hilma af Klint, Duvan nr 2.

Jag deltog i en ny sommarkurs i qigong i juni 2001. Det andra året i min andliga utveckling fullbordades nu i en oerhört stark invigning där jag fick en vision av det gudomliga i sin manligt-kvinnliga form.

 

7/7-2001. 

Vi tränade armträning och fick Qi-reglering nu före middagen och jag fick ett enormt genombrott. Det var som om jag var i en vulkan, som om jag var en vulkan som fick utbrott. Eld, lava, obeskrivligt starkt. Mitt i upplevelsen var det som om någon frågade något, jag svarade i alla fall ”Jag är Guds”. Jag föll på knä, tackade, bad Fader vår. Det sprängde överallt i kroppen, öppnade väl upp det som fanns kvar att öppna upp. Grät, tänkte på att detta är för stort för mig ensam, vi måste hjälpas åt. Vi är ju här för att hjälpa varandra. Dessa enorma krafter, de öppnar verkligen kanalerna nu. Jag förstår inte vad som händer, och det gör väl ingen annan heller. Måste försöka vara vuxen detta. Förhärligad i honom/henne. Kom ihåg att jag såg åtminstone en gestalt i ”eldskenet”. Något högt väsen, så vackert. 


Det som hände var, precis som Hilma hade fått information om från den andliga dimensionen år 1908, en andlig sammansmältning mellan mig och min dual, vilket gjorde att Eros manifesterades. Den gestalt jag såg var otroligt hög, som gjord av levande guld. Det var som om den var både manlig och kvinnlig på samma gång. Det vackra ansiktet var delat, som om en manlig och en kvinnlig tvilling satts samman. Det fanns ingen ”söm” eller synlig skarv utan det var verkligen en gestalt, men den ena sidan var manlig och den andra kvinnlig. I perfekt balans och jämlikhet. En gudomlig manifestation. Detta var en manifestation av det gudomligas kärleksaspekt som till exempel finns illustrerad i symbolisk form i Hilmas målning Duvan nr 2 ovan. 


I samband med denna otroligt starka upplevelse fick jag en fråga som tydligen löd ”vem tillhör du?”. Jag svarade ”jag är Guds”.  

Upplevelsen ovan illustrerade hur jag lyftes upp till nästa nivå. Porten till Andens dimension öppnades och jag nådde den gudomliga kärlekens område. Den gudomliga, manligt-kvinnliga, kraft som jag såg kunde jag långt senare identifiera som den sumeriska kärleksgudinnan Inanna. Inanna var prototypen för många senare kärleksgudinnor och -gudar, t.ex. Astarte, Ashera, Afrodite, Dionysos, Hathor, Isis o.s.v. och också för orficismens Eros.