free responsive site templates
Hilma af Klint, De tio största nr 7
Hilma af Klint, De tio största nr 7.

De Höga Mästarnas projekt

Vi har alltid deltagit i Jordens utveckling men hittills har det skett helt fördolt för de flesta människor. Idag är vi dock beredda att börja visa oss mer öppet, ge en mer direkt ledning och undervisning. Vi kan inte låta utvecklingen fortsätta som förut utan nu måste vi ge våra barn en mer direkt hjälp på deras väg mot fullkomnande. Ananda. (Texten från de Höga Mästarna)
Det projekt som presenteras på den här webbplatsen leds av de Höga Mästarna. Dessa har under omätliga tider lett Jordens utveckling från den andliga dimensionen. Jag som skriver detta heter Åsa Kleveland och jag är en medarbetare i de Höga Mästarnas projekt som har i uppdrag att genomleva de Höga Mästarnas undervisning och förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor.

De Höga Mästarnas projekt har, precis som visas i Hilma af Klints målning från 1907 ovan, bestått av tre faser. I den första fasen förbereddes projektets fullbordan genom undervisning från den andliga dimensionen till fem kvinnor i Stockholm och genom att Hilma af Klint skapade målningar som skulle användas i hennes nästa liv när projektet skulle fullbordas. I den andra fasen skapades vetenskapliga och andra förutsättningar för att projektet skulle kunna fullbordas. I den tredje fasen, som startade 1999, har projektet fullbordats.

Syftet med de Höga Mästarnas projekt är att hjälpa mänskligheten framåt genom att skapa ett kunskapsgenombrott inom det andliga området och en andlig väckelse. En sammanfattning av hela projektet finns i boken Den stora omvälvningen (pdf). I boken Kärleksgudinnans återkomst (pdf) finns en sammanfattning av mina upplevelser samt en genomgång av mitt uppdrag och de profetior om projektets fullbordan som har ställts upp av de Höga Mästarna i den andliga dimensionen.

Projektets målgrupp

Det här projektet vänder sig till dig som längtar efter andlig utveckling men inte hittar det du söker i de etablerade religionerna eller New Age. Du som törstar efter en andlig sanning som du kan uppleva själv och vill ha kunskap som hjälper dig att hitta vägen till denna sanning. Du har en grundmurad tro på demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Du tror på naturvetenskapens förmåga att förklara hur vi själva som biologiska varelser och vårt materiella universum har uppstått och fungerar. Men du känner också att du har en andlig sida i ditt väsen som i nuläget inte får sina behov tillgodosedda och som du måste få utveckla. 

Ett kunskapsgenombrott inom det andliga området

Den nya kunskapen som förs fram genom projektet finns inom tre områden:

1. Den andliga evolutionen och dess fullbordan

Det ena huvudområdet handlar om universums och vår egen andliga evolution och om evolutionens fullbordan. Alltså om vilka vi människor egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Målgruppen för budskapet om den andliga evolutionen är de sanna sökarna som är färdiga för nästa steg i utvecklingen och som behöver en förebild och en vägledning.

2. Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

Det andra huvudområdet handlar om att föra fram sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen, alltså vilka som egentligen skapade de monoteistiska religionernas urkunder och varför de gjorde det. Målgruppen för sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen är hela världen, eftersom detta budskap har kraft att avväpna de människor som för fram propaganda om heliga krig och martyrskap från Tanak, Bibeln och Koranen med argumentet att dessa texter är Guds egna ord.

3. Den gemensamma grunden för nazism, fascism och New Age

Det tredje huvudområdet handlar om hur den esoteriska fascismen, som uppstod i början av 1900-talet som en blandning av teosofi/antroposofi, ockulta ordnar och ariosofi, har gett upphov till både nazismen, New Age och dagens nyfascism. Mitt arbete med detta område ledde så småningom fram till dagens världspolitiska läge där Donald Trump och Vladimir Putin, såväl som andra fascistiska ledare i världen, förenas under Julius Evolas esoteriska fascism.

Ett befrielsearbete och en andlig väckelse

De nya sanningar, om grunden för de monoteistiska religionerna och om den gemensamma grunden för nazism, fascism och New Age, som förs fram genom de Höga Mästarnas projekt syftar till att befria människor från felaktiga andliga uppfattningar som blockerar vägen för den andliga kraftens verkan. Det andliga genombrott som står för dörren handlar om att den gudomliga kraften, som är den gudomliga kärleken, åter kommer att kunna börja verka i full omfattning på jorden. Kärleken öppnar dörren för den förening mellan människorna och det gudomliga som hela tiden har varit målet för vår utveckling här på jorden.

Hilma af Klints bilder

De flesta bilder på den här webbplatsen skapades av den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Hilma tog emot bilderna på medial väg och hon fick genom sin mediala förmåga information om att de skulle användas i hennes nästa inkarnation, när hela verket skulle avtäckas.


Välkommen att fortsätta läsa om de Höga Mästarnas projekt! Välj ett ämne i menyn högst upp eller klicka på ”Nästa”.