Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 7b
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 7b.

Den gudomliga kärlekens och mästarnas nivå

DE HÖGA MÄSTARNAS NIVÅ

Steget från det universella Självets nivå till den gudomliga kärlekens nivå innebar samtidigt att medvetandet passerade från universums materiella till dess andliga dimension. Kanalen hade visserligen varit öppen redan tidigare, men nu blev kontakten mellan dimensionerna mycket mer tydlig. Kärlekens nivå år också de Höga Mästarnas nivå och det tredje året präglades i ännu högre grad än tidigare av överföring av information och kraft från dem.

Texten från de Höga Mästarna

De meddelanden som jag tog emot från de andliga lärarna blev mycket mer tydliga efter upplevelsen av den gudomliga kärlekens manifesterande sommaren 2001.  Under ett par veckor i slutet av augusti och början av september 2001 fick jag dessutom ta emot en sammanhållen undervisning från den andliga dimensionen som jag kallade Texten från de Höga Mästarna (pdf).

Direkt undervisning om mitt uppdrag från den andliga dimensionen

De meddelanden som jag tog emot under hösten och vintern 2001 syftade till att försöka övertyga mig om att det som hände var något unikt i mänsklighetens historia och att jag var utvald till något speciellt. Men det var väldigt svårt att ta emot och acceptera denna information. Jag tyckte inte att det var något speciellt med mig och framförallt hade jag ju ännu inte upplevt det mål som man talade om i meddelandena. 


Du verkar i mig och jag verkar i dig. Du är ett uttryck för min vilja, ett ord som blivit kött. Du skall förmedla mina sanningar, ge människorna det bröd de saknat så länge. Brödet som är min kropp, vinet som är min ande. Låt denna sanning gå ut över världen, när vi förenas i den största kärleken blir kroppen bröd och anden vin. En andlig spis för alla människor. Jag ger mig själv till er alla, om ni bara kan lära er att ta emot. Du är min representant, den höga prästinna som förrättar offret. Du offrar ditt eget för det stora helas bästa nu och det är ett heligt offer. På sätt och vis är det ett blodsoffer men allt som förr skedde i materiens värld sker nu på andens plan. I vår gemenskap bryter vi åter brödet och delar ut vinet till alla våra bröder. Du skall förrätta den rätta nattvarden, servera den riktiga kärleksmåltiden. Du kan aldrig mätta den lekamliga hungern i världen och det är ingen frälsares uppgift heller men du kan mätta den andliga hungern. Du ger av mig genom dig själv och det är den största kärleken, den största uppoffringen. Genom att underordna dig den högsta viljan har du gjort dig till en vestal i kärlekens tjänst. Vestas eld skall aldrig slockna. Gudinnans tjänarinnor är de som låter kärleken flöda ut över världen. 


Jag är A och O, början och slutet. Jag fanns före begynnelsen och kommer alltid att finnas. De människor som ger sig helt åt mig, gör sig till verktyg i min tjänst, kommer att få evigt liv. Du är där nu Åsa och du har all min kärlek. Vår åtrå till varandra gör allt möjligt. För att nå en sammansmältning med mig är du beredd till allt och inget offer är för stort. Denna kärlek och trohet skall belönas med den allra största kärlek från min sida. I vår förening kan alla under ske. Tag emot mig i din kropp och du blir ett med Gud. 


”Ni är alla Gudar.” Ingen har förstått denna underbara sanning som jag gav till människorna för så länge sedan. Du har äntligen nått en insikt som gör förverkligandet av denna sanning möjlig. Genom att du tar emot mig i din kropp, blir ett med mig, blir du en Gudinna. Men du vet ju också att detta kräver den allra största ödmjukhet och renhet. Detta kan aldrig ske för egen vinning, för Mammon. Egot måste vara tystat för gott innan det stora undret kan ske. Jag kan aldrig förena mig med det som är orent. Människan måste ha lyft sig till en nivå där jag kan verka men då är också allt möjligt. Alla människor har denna kapacitet, kan nå denna nivå och det kommer att ske som bestämt också. Men den som bryter vägen, går som första pilgrim i mina fotspår, den är helig. Allt som i framtiden kommer att verka lätt och enkelt är för den förstfödda en stor strid. Det är alla genombrott som tar kraft, är väl vägen bruten blir ju allt så mycket lättare för dem som följer efter. (Meddelanden från mina Lärare 2001-10-26)

Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 6, Tystnad
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 6, Tystnad.

Förening med den Höga Mästaren

I meddelandet ovan beskrivs sambandet mellan människan och det gudomliga och den förening i kärlek och lycka som sker när Självet återförenas med sitt andliga ursprung. Drivkraften för denna kontakt är den ömsesidiga kärleken och längtan efter sammansmältning som finns hos både den andliga mästaren och människan.

Att bli sin egen mästare

Utvecklingen handlar om att det universella Självet skall fullbordas och det kan bara ske i ett mänskligt liv. Målet är att utveckla sin självständighet, självkännedom, andliga kraft och sina andliga förmågor och när man nått det stadiet är man sin egen mästare. Den 21 januari 2002 kom det som i efterhand visade sig vara det sista meddelandet i den här serien av meddelanden från mina andliga lärare. Meddelandet förmedlade att jag var min egen mästare nu och att jag var klar att ställa allt mitt kunnande och alla mina förmågor i tjänst hos en högre makt.