Hilma af Klint, Mänsklig kyskhet
Hilma af Klint, Mänsklig kyskhet.

Mitt liv är en gåva till mänskligheten

Drivkraften bakom allt som jag har skrivit, ända sedan den allra första dagboksanteckningen den 16 augusti 1999 och fram till idag, har varit mitt uppdrag att verka som ett verktyg för de Höga Mästarna i den andliga dimensionen. Det här var ett förhållande som jag var helt omedveten om på det jordiska planet den där dagen för nitton år sedan, men som jag sedan dess steg för steg har blivit medveten om. Men trots att det så småningom sades i klartext i de meddelanden som jag fick ta emot att jag var utkorad, det verktyg som skulle användas när alla under skulle ske, så var det omöjligt för mig att i förväg förstå vad detta egentligen betydde.

Åsa, du skall ta emot oss nu. Vi vill tala till dig och till alla människor på Jorden. Du är verkligen utkorad. Det verktyg som vi kommer att använda nu när alla under skall ske. Din kraft är given av oss, du verkar helt på vårt mandat, på vårt uppdrag. Vi är ju ett nu! Du gör inget av din egen kraft, allt är vår vilja. Du har underordnat din personlighet under den största viljan och då kan du användas i Guds tjänst. I Gudsriket sker allt som avsett. Vi är framme vid målet nu Åsa. Du vet och du har kraft att verka i din kunskap. Alla mödor får äntligen sin belöning. Vi är ju med dig i varje sekund nu. Du är vår! Vi älskar dig och de dina, ni är vår glädje och stolthet. Allt kommer att ske som bestämt nu, var bara vaksam. Du kan inte tveka, du kommer att veta när det är dags. (Meddelanden från mina Lärare, 21/1 2002)

Under alla år, sedan starten av min senaste utveckling i augusti 1999, har jag gång på gång upplevt att det helt oväntat har öppnats ett helt nytt område för mitt arbete. Så småningom kunde jag se att arbetet omfattade tre huvudområden i form av mysteriets sanning om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg, sanningen om de monoteistiska religionernas tillkomst och sanningen om destruktiva mästarkulter och New Age. I arbetet med den senaste boken. Kärleksgudinnans återkomst, fördes arbetet med de destruktiva mästarkulterna, den esoteriska fascismen, in i vår tid och dagens världspolitik. I bokens allra sista kapitel fördes sedan plötsligt de tre huvudområdena för arbetet, nämligen den andliga dimensionens kamp för att föra fram mysteriets sanning mot den samlade kraften från de monoteistiska religionerna och den esoteriska fascismen, samman till ett.

Som alltid känns det nästan överväldigande när ett nytt perspektiv öppnas upp, men samtidigt blir jag inte längre förvånad när det sker ett sådant här kraftfullt öppnande. Jag är ett verktyg för den andliga dimensionen, de Höga Mästare som arbetar i den kraft som man kan kalla Gud om man vill, och jag vet att de bara arbetar för mänsklighetens bästa och för att hjälpa oss framåt i vår utveckling mot den andliga evolutionens fullbordan som innebär en seger för kärleken, demokratin, jämlikheten, sanningen, förnuftet och vetenskapen över hatet, dyrkan av våldet och den manliga styrkan, det öppna och dolda förtrycket, lögnen och de ”alternativa sanningarna”. Jag tackar för all kärlek, kraft och kunskap som vi människor här på jorden får ta emot från Gud och de Höga Mästarna och jag är beredd att fortsätta att göra min del av arbetet för att de Höga Mästarnas plan för mänsklighetens medvetandegörande skall gå i uppfyllelse.

Vi människor är dyrbara och vi är älskade av våra himmelska föräldrar, de vill inget hellre än att vi skall vakna upp till fullständigt medvetande om vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Tag emot denna gåva som förmedlas över så många sekler med ödmjukt hjärta. Det är det största tecken på förbundet mellan människorna och Gud som någonsin getts till mänskligheten. Likt en pärla som befriats från sitt skal och läggs i era händer skall ni ta emot och vörda denna gåva. Amen. (Meddelande från mina Lärare 13/5 2003)