Hilma af Klint, Serie US, grupp 8, nr 1
Hilma af Klint, Serie US, grupp 8, nr 1.

Själens nivå

Det första årets utveckling handlade om medvetandegörande och rening på själens nivå och den startade abrupt när jag började träna qigong i augusti 1999. 

Initiering

Min andliga utveckling inleddes genom ett kraftfullt andligt genombrott som jag senare förstod var det som kallas kundalinigenombrott i vissa österländska filosofier. Jag deltog i en gemensam qigongträning och när vi tränade fick jag en ut-ur-kroppen-upplevelse. Plötsligt var jag uppe under taket, högt uppe över min egen högra axel. Jag såg alla människorna i rummet men inte som de vanligtvis ser ut, utan som stora ovaler av energi. Mellan dem fanns någon sorts slangar eller trådar. Kraften var enormt stark,


Plötsligt kom jag in i ett helt tomt ”mentalt” rum. Det var som om jag var i ett annat universum, men jag kände mig inte rädd utan var tvärtom svagt road, jag visste att jag varit där förr. Visst kände jag mig fumlig och osäker men jag hade ändå en viss auktoritet, kände att jag ledde det hela på något sätt. Framförallt hade jag en stark känsla av att stå ”över” det som hände, jag var inte oengagerad men på något sätt känslomässigt lugn eller fri. Nu idag, efter att ha upplevt många olika medvetandetillstånd, förstår jag att jag för ett ögonblick fördes till det universella sinnets nivå. Denna nivå beskrivs som tomhet och kallas shunyata inom buddhismen. 

Öppnande och rening av chakran och nadi i energikroppen

Även om jag inte förstod det när det hände innebar upplevelsen av det starka kundalinigenombrottet att mitt medvetande hade förflyttats från den fysiska kroppen och det personliga jaget till själens och därmed också energikroppens område. Energikroppen är den subtila kropp som beskrivs i vissa österländska filosofier och jag upplevde mycket konkret hur den var förbunden med den fysiska kroppen men samtidigt sträckte sig utanför denna.


Energikroppen är bärare av karmiska blockeringar som har skapats av negativa upplevelser under olika liv och som själen inte har förmått hantera. Jag upplevde helt konkret energikroppen med sina kanaler och blockeringar och hur den ökande andliga kraft som jag tog emot verkade på energikroppens område för rening och upplösning av blockeringar.

Vi är samlade igen - vad är planen?

Qigongträningen och gruppen runt den kom att betyda mycket för min utveckling under de första två åren. Jag hade redan från första dagen i augusti 1999 en mycket stark känsla av att vissa i gruppen var själar som jag hade känt i tidigare liv och hade starka karmiska band till. Jag hade också en stark känsla av att det fanns en dold plan som jag inte visste något om, att vi hade samlats för att något avgörande skulle ske.

Hilma af Klints texter och målningar

Jag såg en anmälning av Liljevalchs millenniumutställning med Hilma af Klints verk i en tidning och bestämde mig omedelbart för att gå på den, fast jag aldrig hade hört talas om henne tidigare och jag sällan eller aldrig gick på konstutställningar. Men i artikeln fanns en bild på en av Hilma af Klints målningar (Serie WU/Rosen. Grupp 3 nr 1). När jag såg den visste jag intuitivt vad hela utställningen skulle innehålla.


Utställningen var verkligen början på ett nytt skede. Jag kände den starka kraften som utstrålade från målningarna och detta, tillsammans med en känsla av att jag redan innan jag kom dit visste vad målningarna skulle innehålla, var oerhört omskakande. Jag upptäckte att vissa av målningarna faktiskt hade motiv från qigongträningen och jag fick en ännu starkare känsla av att det fanns en okänd plan som verkade. Från utställningen köpte jag med mig en bok om Hilma af Klint, Vägen till templet av Gurli Lindén, och upptäckte där att Hilma och hennes vänner hade förberetts för något avgörande som skulle ske i nästa liv. Men vid den här tidpunkten förstod jag inte alls vad allt detta skulle betyda.

Minnen från tidigare liv

Öppnandet mot själens område innebar också att jag började få glimtar från tidigare liv. Förutom känslan av att det fanns samband från tidigare liv med själar i qigonggruppen kom det också upp glimtar från tidigare liv i drömmar och i samband med träningen. Till exempel hände det alldeles i början av min andliga utveckling vid några tillfällen att jag såg ett vackert svart-vitt marmorgolv framför mig när jag tränade. Golvet hade ett rutmönster med omväxlande svarta och vita rutor i något som verkade vara marmor. På varje svart ruta fanns en lilja eller liknande i vitt, och på de vita rutorna fanns motsvarande blomma i svart.


En torsdag under den gemensamma träningen såg jag det där golvet igen, men nu fortsatte visionen. Jag lyfte blicken och såg en stor bassäng eller sjö till vänster om mig. Den var omgiven av gröna växter, det verkade bl.a. vara palmer. Jag stod i en arkad med vackra pelare och ett stycke framför mig såg jag en man i någon slags vit klädnad. Han var överstepräst. Jag hörde en röst som sa ”i Karnak i Thebe, 3000”. 


Jag hade en känsla av ”3000” betydde att det jag sett var för 3000 år sedan eller att det var 3000 år före Kr. Jag förstod inte alls vad jag sett, associerade Thebe med Grekland. Efter en tid slog jag i alla fall upp ordet Karnak och läste att det varit det gamla Egyptens religiösa centrum, och att det hade legat i Thebe. Efter ett tag fick jag höra ordet Thutmosis III gång på gång inom mig. Jag köpte en bok om Egypten och där fanns en karta över hur Karnak sett ut på Thutmosis III tid, och det stämde exakt med det jag sett. Thutmosis III vara farao för ungefär 3400 år sedan.


Våren 2000 hade jag fått upp början till ett slags karta över tidigare liv som startade i det gamla Egypten, gick vidare till "gnostiker" och medeltida "rosenkreutzare", till Hilma af Klint och hennes grupp och vidare till oss i qigonggruppen. 

Kontakter med den andliga dimensionen

Redan när jag deltog i den första qigongkursen hade jag fått ett "meddelande" där en kvinnlig röst sade "du får fortsätta från den nivå där du slutade". Under hösten hade jag också drömmar som innebar kontakter med andliga krafter, bland annat någon slags "tibetanska" munkar eller läkare och en gammal kinesisk mästare (Lao Tzu) som förde över andlig kraft till mig. Efter den starka upplevelsen på utställningen med Hilma af Klints målningar var jag mycket orolig och följande dag fick jag ytterligare en andlig kontakt, nu i vaket tillstånd, Det var en hög andlig kraft som förde över en stark känsla av tröst och trygghet och som också förde med sig en lukt av ull,


Under våren 2000 fick jag ytterligare andliga kontakter och överföring av kraft och information. Natten efter en qigongkurs i maj 2000 upplevde jag ett märkligt fenomen. Det var som om en massa ”packad” information strömmade ner och in i min hjärna. Det var ett intensivt, flimrande ljus och en stark känsla av kraft. Jag hade känslan av att det var kunskap som skulle packas upp i min hjärna.

Störst av allt är kärleken

Andlig kraft har varit ett viktigt tema under hela min utveckling från det första genombrottet hösten 1999. Under detta första år kämpade jag med att öppna mig för kärleken och utvidga den från den vanliga jordiska nivån till den själsliga nivån som ligger ovanför det aktuella livet och verkar över tiden och rummet. Slutet på denna första fas innebar att jag insåg att den andliga kraften är kärlek och jag också fick bekräftelse på detta från de andliga lärarna. 

De gamla mysterierna

Under det första året började de gamla mysteriefilosofierna göra sig påminda men eftersom kunskapen om dem har utplånats och fördömts av den kristna kyrkan var det ganska svårt att förstå vad det var som jag upplevde. Med facit i handen vet jag att dessa mysterier var förbundna med kunskap och insikter som jag hade samlat på mig i olika tidigare liv och när porten mot själens och Självets område öppnades började de också att bli medvetna. Men jag upplevde inte dessa mysterier som teorier utan som andliga krafter som var verkliga och som verkade för att hjälpa mig framåt.


Bland de andliga strömningar som aktualiserades redan under detta första år fanns de egyptiska mysterierna, taoismen, vajrayanabuddhismen som delvis har bevarats i den tibetanska traditionen samt Dionysos mysterium och hermetismen, Men inledningsvis hade jag mycket svårt att identifiera dessa andliga krafter och det skulle ta flera år innan jag fullt ut förstod vad det var jag upplevde och vilka andliga strömningar som verkade. 

Den första invigningen - själens korsfästning

Veckan efter midsommar år 2000 deltog jag i en nio dagars träningskurs där vi var drygt etthundra personer som levde tillsammans och bara tränade qigong från tidig morgon till sen kväll. Under den här tiden tog jag ytterligare ett stort steg framåt även om jag fortfarande inte förstod vad det var som hände. 


Den första invigningen i mitt eget mysterium innebar att jag i ett enormt starkt andligt kraftnedsläpp såg hur själen tog tre steg upp för en trappa och därefter steg upp på korset. I inledningen av detta skeende var kärleken en drivande kraft. Genom att jag övervann min egen irritation och i stället försökte sända kraft i form av kärlek till den person som var föremål för min motvilja släpptes jag plötsligt fram till invigningen till nästa nivå. Efter denna invigning fördjupades också min förståelse för den andliga kraftens manligt-kvinnliga karaktär och den allomfattande kärleken växte ytterligare.

 

I samband med denna invigning fick jag ta emot mängder av bilder av kraft, samtidigt som jag även rent konkret fick ta emot andlig kraft. Jag fick också uppleva andra fenomen som till exempel att det utgick ljus, toner och stark parfymdoft från min kropp eller snarare från mitt energifält. De starka kraftpåslagen skapade också enormt starka fysiska och psykiska reaktioner när kraften arbetade för att lösa upp de blockeringar som fanns i mig.