bootstrap template
Hilma af Klint, Urkaos nr 26
Hilma af Klint, Urkaos nr 26.

Böcker och andra texter

Ladda ner PDF-format för dator och tablet

Om du i stället vill ha böckerna i tryckt format kan du köpa dem här

Kärleksgudinnans återkomst (2018, 196 s PDF)
Boken innehåller en sammanfattning av de insikter om andens evolution i materien och i oss människor och om den andliga verkligheten som jag har fått under min andliga utveckling sedan hösten 1999. Här finns också en sammanfattning av de hinder för andlig utveckling i form av de monoteistiska religionerna, destruktiva mästarkulter och New Age som de Höga Mästarnas projekt vill undanröja. Vajrayanabuddhismen har varit en viktig drivkraft i samband med min andliga fullbordan, men även denna filosofi innehåller missuppfattningar som hindrar den andliga utvecklingen. Jag går igenom några av dessa missuppfattningar i relation till Bardo Thödol. Boken innehåller slutligen en genomgång av vem jag är och vad mina uppgifter är samt de profetior som har ställts upp under projektet.

I det allra sista kapitlet av den här boken blev jag plötsligt tvungen att återigen arbeta igenom den gemensamma grunden för destruktiva ockulta mästarkulter, nazismen och New Age i form av den esoteriska fascismen som bland annat uppstod i Tyskland under 1900-taletes två första decennier. Jag förstod att den andliga strid som man hade talat om i mina meddelanden från den andliga dimensionen var en kamp för sanningen, och plötsligt fördes denna kamp fram till dagens situation där samma svarta, destruktiva och lögnaktiga anda förmedlas genom både de monoteistiska religionerna, New Age och fascistiska grupper och ledare i världen, som till exempel Donald Trump och Vladimir Putin. I grunden handlar kampen om att de andliga lögner som sprids i världen genom bland annat de monoteistiska religionerna, den esoteriska fascismen som är kärnan i dagens nyfascism samt New Age skapar hinder för människors andliga utveckling. Eftersom vår andliga utveckling är avgörande för den andliga dimensionens utveckling försöker de Höga Mästarna nu både föra fram de andliga sanningarna och lösa upp de andliga lögnerna. Allting i de Höga Mästarnas projekt syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår andliga utveckling här på jorden.

Den stora omvälvningen (2016-2017,. 294 s PDF)
Den här boken handlar om de Höga Mästarnas projekt som startade år 1896 när en grupp med fem kvinnor i Stockholm på medial väg började ta emot undervisning från höga lärare i den andliga dimensionen. Efter tio år började en av kvinnorna, Hilma af Klint, att måla ett stort verk som hon fick veta skulle användas i hennes nästa liv när de andliga lärarnas undervisning skulle levas igenom i verkligheten. Projektet fortsatte i mitt liv genom att jag fick genomleva det som undervisningen till Hilma af Klint och hennes vänner hade handlat om hundra år tidigare, nämligen evolutionens fullbordan. Efter denna fullbordan, som visade sig innebära det högre Självets, trikaya-buddhans fullbordan arbetade jag under många år med att dels finna sanningen om de monoteistiska religionernas uppkomst och dels med att förstå mysteriets sanna lära som förs fram genom mina upplevelser. I boken finns en sammanfattning av sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen som kommer att avväpna de monoteistiska religionerna. 

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen (2014, 578 s PDF)
Här berättas i detalj historien om vilka som egentligen skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. Sanningen att Tanak/GT skapades i Alexandria omkring år 160 fvt för att understödja mackabéernas maktövertagande i Jerusalem, att de upproriska jahad var de första kristna och att den romerske kejsaren Hadrianus skapade evangeliet om Jesus för att pacificera de krigiska upprorsmännen i jahad undanröjer alla de monoteistiska religionernas anspråk på att föra fram Guds ord.   

Fullbordan (2011, 570 s PDF)
I den här boken beskrivs i detalj mina upplevelser i samband med slutfasen och fullbordan av min andliga evolution mellan 1999 och 2003. 

Rosenkorset (2005, 424 s PDF)
Denna bok innehåller en undersökning av de nationalistiska rörelser som under första delen av 1900-talet använde sig av tron på en gudomlig övermänniska som skulle frälsa världen. En viktig aspekt av denna världsbild var den rasvetenskap som främst växte fram i England under slutet av 1800-talet men som snart spred sig över världen. Nationalism, destruktiva mästarkulter och den s.k. rasvetenskapen bildade underlag för nazismens världsbild som ledde till Andra Världskriget och Förintelsen. Jag beskriver också Rudolf Steiners bakgrund i de ultranationalistiska kretsarna i Österrike och Tyskland och den roll som hans lära och teosofin har spelat i framväxten av det som kallas New Age.

Texten från de Höga Mästarna (2001, 78 s PDF)
Jag tog på medial väg emot denna text från de Höga Mästarna i den andliga dimensionen mellan den 23 augusti och 6 september 2001.

Meddelanden från mina Lärare (1999-2017, PDF)
Här har jag samlat all de meddelanden i klarspråk som jag fick ta emot från 1999 till 2017. 

Galleriet (2001, 63 s PDF)
I den här lilla boken har jag fört samman utdrag från Texten från de Höga Mästarna med bilder som skapades av Hilma av Klint i hennes centrala verk.

Ladda ner ePub-format för tablet och mobil


Texten från de Höga Mästarna (2001, ePub)

Meddelanden från mina Lärare (1999-2016, ePub )