Hilma af Klint, Urkaos nr 26
Hilma af Klint, Urkaos nr 26.

Böcker och andra texter

Ladda ner PDF-format för dator och tablet

Om du i stället vill ha böckerna i tryckt format kan du köpa dem här

Vårt mänskliga projekt. Del I - Big Bang till antikens mysteriefilosofier (2022. 565 s PDF)
Den här boken innehåller den första delen av en historia som handlar om oss människor som lever här på jorden och vårt sökande efter kunskap om oss själva och vårt universum som pågått så långt bakåt som man kan följa. Denna historia sträcker sig i sin helhet från Big Bang till nutiden och den är del av ett andligt projekt som handlar om mänsklighetens utveckling mot andlig fullkomning. Detta andliga mål är inget som kommer att uppfyllas genom att någon världsomspännande religion etableras eller någon Messias upprättar någon teokrati, utan det uppnås steg för steg på den individuella nivån genom utvecklingen av varje människas jordiska förnuft, själ och högre Själv under liv efter liv på jorden. Syftet med historien är att hjälpa mänskligheten framåt på den individuella andliga vägen genom att både beskriva sanningen om vår andliga evolution och dra undan grunden för falska ”andliga” läror som hotar vår andliga utveckling, våra mänskliga rättigheter och ytterst världsfreden.

Kärleksgudinnans återkomst  (2018. 224 s PDF)
Arbetet med den här boken var i huvudsak ett försök att förstå min egen roll och min uppgift i relation till allt jag hade upplevt sedan mitt andliga genombrott. I slutet av arbetet med boken bröt dock plötsligt en problematik med destruktiva mästarkulter, esoterisk fascism och evangelikala kristna som väntar på och i vissa fall försöker skynda på det stora världskriget (Harmagedon) och Messias ankomst som de tror är förutsagt i Uppenbarelseboken.

Den stora omvälvningen (2016-2017, 294 s PDF)
Den här boken handlar om de Höga Mästarnas projekt som startade år 1896 när en grupp med fem kvinnor i Stockholm på medial väg började ta emot undervisning från höga lärare i den andliga dimensionen. Efter tio år började en av kvinnorna, Hilma af Klint, att måla ett stort verk som hon fick veta skulle användas i hennes nästa liv när de andliga lärarnas undervisning skulle levas igenom i verkligheten. Projektet fortsatte i mitt liv genom att jag fick genomleva det som undervisningen till Hilma af Klint och hennes vänner hade handlat om hundra år tidigare, nämligen evolutionens fullbordan. Efter denna fullbordan, som visade sig innebära det högre Självets, trikaya-buddhans fullbordan arbetade jag under många år med att dels finna sanningen om de monoteistiska religionernas uppkomst och dels med att förstå mysteriets sanna lära som förs fram genom mina upplevelser. I boken finns en sammanfattning av sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen som kommer att avväpna de monoteistiska religionerna. 

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen (2014, 578 s PDF)
Här berättas i detalj historien om vilka som egentligen skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. Sanningen att Tanak/GT skapades i Alexandria omkring år 160 fvt för att understödja mackabéernas maktövertagande i Jerusalem, att de upproriska jahad var de första kristna och att den romerske kejsaren Hadrianus skapade evangeliet om Jesus för att pacificera de krigiska upprorsmännen i jahad undanröjer alla de monoteistiska religionernas anspråk på att föra fram Guds ord.   

Fullbordan (2011, 570 s PDF)
I den här boken beskrivs i detalj mina upplevelser i samband med slutfasen och fullbordan av min andliga evolution mellan 1999 och 2003. 

Rosenkorset (2005, 424 s PDF)
Denna bok innehåller en undersökning av de nationalistiska rörelser som under första delen av 1900-talet använde sig av tron på en gudomlig övermänniska som skulle frälsa världen. En viktig aspekt av denna världsbild var den rasvetenskap som främst växte fram i England under slutet av 1800-talet men som snart spred sig över världen. Nationalism, destruktiva mästarkulter och den s.k. rasvetenskapen bildade underlag för nazismens världsbild som ledde till Andra Världskriget och Förintelsen. Jag beskriver också Rudolf Steiners bakgrund i de ultranationalistiska kretsarna i Österrike och Tyskland och den roll som hans lära och teosofin har spelat i framväxten av det som kallas New Age.

Texten från de Höga Mästarna (2001, 78 s PDF)
Jag tog på medial väg emot denna text från de Höga Mästarna i den andliga dimensionen mellan den 23 augusti och 6 september 2001.

Meddelanden från mina Lärare (1999-2017, PDF)
Här har jag samlat all de meddelanden i klarspråk som jag fick ta emot från 1999 till 2017. 

Ladda ner ePub-format för tablet och mobil


Texten från de Höga Mästarna (2001, ePub)

Meddelanden från mina Lärare (1999-2016, ePub )