Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 8, Sanning
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 8, Sanning.

Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

I stort sett omedelbart efter den omvälvande upplevelsen av Självets, den universella buddhans, medvetandegörande och fullkomning fick jag ett nytt uppdrag. Detta uppdrag visades sig så småningom handla om att jag skulle arbeta med att finna sanningen om vilka som egentligen skapade Tanak, Bibeln och Koranen och varför de gjorde det. I boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen (pdf) finns en omfattande redovisning av resultatet av detta arbete.

En långvarig kamp med att gräva fram en gammal dold sanning

Mitt arbete med att finna Bibelns rätta bakgrund startade hösten 2003. Arbetet framställdes i drömmar och visioner som att det handlade om att riva en hög av böcker som var staplade på varandra med en man på toppen och att städa ut gamla orenligheter och äckliga rester från mitt ursprungliga barndomshem. Dessa drömmar var starten på en långdragen och mycket mödosam kamp med att förstå bakgrunden till de monoteistiska religionernas urkunder.

Förutsättningar för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skulle kunna upptäckas

Det krävdes att en mängd förutsättningar skulle uppfyllas för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skulle kunna upptäckas i vår tid. 


 • Låt förlagan till Tanak bevaras i Alexandria från ca 160 fvt till 70 vt.
 • Låt tempelbiblioteket och jahads texter gömmas i Qumran vid Döda Havet i samband med det första judiska kriget ca 66 vt.
 • Låt förlagan till Tanak ingå i Tiberius Alexanders judiska historia ca 70 vt
 • Låt Tiberius Alexanders bibliotek bevaras inom den romerska kyrkan.
 • Låt Hadrianus ursprungliga evangelium bevaras under namnet Diatessaron.
 • Låt Irenaeus första version av Apostlagärningarna bevaras i Lyon.
 • Låt gnostiska texter gömmas i Nag Hammadi.
 • Låt sumeriska och babyloniska texter upptäckas och dechiffreras under 19800- och 1900-talet.
 • Låt texterna i Nag Hammadi upptäckas och publiceras.
 • Låt Dödahavsrullarna i Qumran upptäckas och publiceras.
 • Skapa tekniska framsteg som möjliggör åtkomst och spridning av information.


Utan de sökmöjligheter och den informationsspridning som mänskligheten har skapat genom internet hade inte sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen kunnat upptäckas och föras fram.

Den nya sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

Resultatet av arbetet blev att jag kunde visa att:


 • Tanak (Gamla Testamentet) skapades omkring år 160 fvt i Alexandria för att understödja mackabéernas kamp för ett eget rike med centrum i Jerusalem.
 •  Profetböckerna i Tanak/GT skapades omkring år 140 fvt för att stärka Simon Mackabeus krav på kungamakten i Jerusalem.
 • De ursprungliga kristna var den församling (jahad) som om kring år 100 fvt avsöndrade sig från de regerande mackabéerna och krigade för att bereda vägen för Messias i mer än två hundra år. Romarna kallade dem chrestiani och deras texter återfanns, tillsammans med tempelbiblioteket från Jerusalem, bland Dödahavsrullarna från Qumran.
 • Det ursprungliga evangeliet om Jesus (Diatessaron) skapades av kejsar Hadrianus omkring år 120 för att lugna de krigiska jahad/chrestiani med budskapet att Messias redan hade kommit.
 • På 180-talet skapade kyrkofadern Irenaeus historien om Paulus i Apostlagärningarna och epistlarna, delade upp evangeliet i fyra delar samt tillförde en av jahads apokalypser i form av Uppenbarelseboken till den romerska kristendomens kanon.
 • Muhammed var kristen och enade orientaliska kristna och judekristna i ett korståg mot de polyteistiska härskarna i Mecka.
 • Koranen innehåller kristna predikningar med teman från den kristna Bibeln och sharialagarna är Mose lagar från Tanak/GT.