Hilma af Klint, Urkaos nr 12
Hilma af Klint, Urkaos nr 12.

Bevis för reinkarnation

I undervisningen från den andliga dimensionen till de fem kvinnorna i Stockholm runt förra sekelskiftet talades det om att ett mål för arbetet var att kvinnorna skulle föra fram evolutions- och reinkarnationslärorna. Samtidigt handlade undervisningen om mysteriet. Genom att jag har upplevt mysteriets fullbordan och insett att det också är fullbordan av andens evolution i universums materiella dimension förstår jag numera att mysteriet är andens, Självets, evolution i oss människor. Reinkarnation är alltså en förutsättning för den andliga evolutionen. De Höga vill föra fram reinkarnationsläran genom visa på sambandet mellan Hilma af Klints liv och mitt.


Beviset för reinkarnation handlar om att mitt eget liv är en direkt fortsättning på Hilmas af Klints liv och det består av följande element:

  • Det projekt som Hilma af Klint deltog i har fortsatt i mitt eget liv och hennes uppdrag är också mitt uppdrag. Jag har fullbordat det som förbereddes i hennes liv.
  • De profetior som Hilma fick ta emot har uppfyllts i mitt eget liv.
  • Oberoende av varandra fick Hilma och jag upp minnen från samma tidigare liv. 
  • Karmiska strider från Hilmas liv återupptogs och löstes i mitt liv.
  • De bilder som Hilma upplevde förmedlades från den andliga världen har visat sig vara bilder från mitt liv som var Hilmas eget framtida liv.
  • De andliga förmågor som utvecklades i Hilmas liv har åter dykt upp i mitt eget liv, jag fick fortsätta direkt från den nivå som Hilma slutade på.

Hilma af Klints målningar (1906-1915) innehåller bilder från mitt liv

Min qigongträning avbildades i Hilmas målningar

Hilmas af Klints målningar från början av 1900-talet innehåller mängder av bilder från den qigongträning som jag just hade börjat med när jag först såg hennes målningar hösten 1999. Denna träning var mycket central i min andliga utveckling.

Detta exempel kommer från Hilma af Klints Serie US Grupp 8 från 1913. Bilden till höger där jag själv tränar qigong togs 2002. 

Nedan finn fler exempel hämtade från Hilma af Klints Serie WUS/Sjustjärnan Grupp 6 Evolutionen från början av 1908. 

Överensstämmelse mellan olika sektioner i min qigongträning och motiv från Hilma af Klints Serie WUS/Sjustjärnan Grupp 6 Evolutionen från början av 1908. 

Fler exempel på överensstämmelse mellan min qigongträning och Hilma af Klints Serie WUS/Sjustjärnan Grupp 6 Evolutionen.

Hilmas målning Aftonfrid tog form utanför mitt eget fönster

Hilma af Klints Aftonfrid från 1907. Denna tavla målades helt på mediumistisk väg. Hon visste inte själv vad målningen föreställde, annat än att det verkade vara ett skogslandskap i aftonbelysning.

Utsikt från mitt arbetsrum år 2003
Plötsligt en dag år 2003 insåg jag att utsikt från mitt arbetsrum överensstämde med Hilmas målning Aftonfrid från 1907. Hilmas motiv hade tagit form i mitt liv nästan 100 år efter det att hon målade det. Min bild togs om aftonen den 12/8 2003.

Kunskap om Saturnus ringar förmedlades från mig till Hilma.

Kunskapens träd nr 6 (1915)

Hilma af Klint målade Kunskapens träd nr 6 år 1915. Precis som de andra målningarna i det centrala verket uppfattade hon att bilden förmedlades från den andliga dimensionen. Hon kopplade inte just det här motivet till rymden, även om många av hennes andra målningar har motiv med anknytning till planeter och stjärnkonstellationer, som t.ex. serien Sjustjärnan (Plejaderna).

Hilma af Klint, Kunskapens träd nr 6
Hilma af Klint, Kunskapens träd nr 6.

En första vy av ringarna via Voyager 1 år 1980

Genom de stora framstegen i teknik och vetenskap kunde mänskligheten för första gången i historien få en mer detaljerad bild av Saturnus ringar genom de bilder som togs av rymdsonden Voyager 1 år 1980. När jag arbetade med att dokumentera min egen del av projektet upptäckte jag så småningom att utvecklingen av vår tids kunskap om Saturnus ringar fanns dokumenterad i Hilmas målning Kunskapens träd nr 6,

Saturnus ringar dokumenterade av Voyager 1 år 1980 (Källa: NE)

Till höger i Hilma af Klints målning Kunskapens träd nr 6 ovan finns Saturnus ringar med sina märkligt regelbundna mönster av svarta ”prickar”. Detta mönster dokumenterades för första gången i historien år 1980 av Voyager 1 och Hilma kan naturligtvis inte ha sett någon bild av det.

Mer detaljer om Saturnus ringar från rymdsonden Cassini år 2004

Genom rymdsonden Cassini fick mänskligheten en ännu mer detaljerad bild av Saturnus ringar. Jag upptäckte att den vänstra delen av Hilma af Klints målning Kunskapens träd nr 6 avbildade den nya vyn av Saturnus ringar från 2004. 

Saturnus ringar fotograferade från rymdsonden Cassini år 2004.
Jämför bilden med den vänstra delen av Hilma af Klints målning Kunskapens träd nr 6 ovan. 


Hilma af Klint, Detalj från Kunskapens träd nr 6
Hilma af Klint, Detalj från Kunskapens träd nr 6.

Hilma af Klints målning Kunskapens träd nr 6 från 1915 innehåller alltså två olika vyer av Saturnus ringar från vår tid. Drivkraften för denna informationsöverföring mellan mitt liv och Hilmas var det karmiska intresset för att förstå universums uppbyggnad som manifesterats i många inkarnationer.